Woningmarktonderzoek; Driesporenmethodiek met consultatie eindgebruikers levert betrouwbaar marktbeeld

product

Bureau Stedelijke Planning verricht praktisch toepasbaar woningmarktonderzoek voor projectontwikkelaars, beleggers, corporaties en gemeenten. Dit doen we voor projecten, gebiedsontwikkelingen, regio´s en marktsegmenten zoals bijvoorbeeld recreatiewoningen en vrijesectorhuur. Om scherp zicht te krijgen op de kwalitatieve vraag is een belangrijke bouwsteen voor ons marktonderzoek consultatie van eindgebruikers. Dit kan op verschillende manieren: via panels, werkateliers of groepsdiscussies. We merken dat hierdoor optimaal vraaggericht kan worden ontwikkeld, of het nu gaat om nieuwbouw of transformatie van bestaand vastgoed.

Drie sporen
Het woningmarktonderzoek van Bureau Stedelijke Planning kent een sterk vraaggerichte benadering. Het volgt daarbij drie sporen, waarvan de uitkomsten in dezelfde richting moeten wijzen. Hierdoor ontstaat meer zekerheid over de markthaalbaarheid van een project.

Het eerste spoor is consultatie van eindgebruikers. Wij hanteren hier diverse technieken, onder meer Decision Plan Nets, enquêtes, architectuurreferenties, peer groups en creatieve sessies. Wij gaan niet uit van vastomlijnde woonproducten; de aanpak maakt het mogelijk om tot innovatieve concepten te komen.

Het tweede spoor is deskresearch van vraag- en aanbodgegevens van de woningmarkt. We maken onder meer gebruik van een eigen database met veel gegevens en indicatoren over de woningmarkt. De indicatoren zijn gekozen op basis van eigen onderzoek en ervaring, en geven een onderbouwd beeld van de marktsituatie.

Het derde spoor omvat diepte-interviews met sleutelinformanten van de lokale woningmarkt. De uitkomsten van de drie sporen dienen in dezelfde richting te wijzen voordat wij hieruit conclusies trekken. Daarnaast bezoeken wij de locatie om een SWOT-analyse te maken van de concurrentiekracht ten opzichte van andere plannen.

Kritisch meedenken over het planconcept en woonproduct
Op basis van de marktanalyse onderscheiden wij doelgroepen die voor het project in aanmerking komen. Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in het consumentenprofiel, onder meer wat betreft leencapaciteit, eisen aan de woning en belangrijke omgevingskenmerken. Vervolgens werken wij passende product-marktcombinaties uit met haalbare prijsniveaus en afzetsnelheden. Tot slot doen we aanbevelingen om het woonproduct optimaal op de wensen van de beoogde doelgroepen aan te laten sluiten. Onderdeel hiervan is de beoordeling van woningconcepten en –plattegronden.

DSC03742

Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Projectmanagement zelfbouw in Den Haag

/ Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag brengt al enkele jaren volgens de methodiek van Kleinschalig Opdrachtgeverschap kavels en klushuizen op de markt. Senior projectleider Joris Quaedflieg van Lees meer

Strategische visie op wonen voor Wijk bij Duurstede

/ gemeente Wijk bij Duurstede, BPD (Bouwfonds) en woningcorporatie Volksbelang

Wijk bij Duurstede wil meer inzicht in de huidige situatie op de woningmarkt, de opgaven voor de komende jaren en gewenste woonproducten. De gemeente Wijk Lees meer