WONINGMARKTONDERZOEK EN PRIJSSTELLING

product

Behoefte aan inzicht in kansrijke woningtypen, prijsklassen en doelgroepen voor uw project of gebiedsontwikkeling? Wij laten uw ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Hiertoe verrichten wij praktisch toepasbaar marktonderzoek waarin we onder andere de marktbehoefte en kansrijke productmarktcombinaties in kaart brengen. Dit doen wij met onze Drie-Sporen methodiek voor optimaal inzicht voor gemeenten, projectontwikkelaars, beleggers en corporaties.

Drie-sporen methodiek
Het marktonderzoek van Bureau Stedelijke Planning heeft een sterk vraaggerichte benadering. Zo laten wij de stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de eindgebruikers. Wij volgen daarbij drie sporen, waarvan de uitkomsten in dezelfde richting moeten wijzen. Hierdoor ontstaat meer zekerheid over de markthaalbaarheid van een project. Om scherp zicht te krijgen op de kwalitatieve vraag is de consultatie van eindgebruikers een belangrijke bouwsteen.

Het eerste spoor betreft deskresearch van vraag- en aanbodgegevens. We maken hierbij gebruik van diverse databases. De analyse vindt met twee verschillende onderzoeksmethoden plaats om zo tot betrouwbare prognoses te komen. Het tweede spoor betreft diepte-interviews met sleutelinformanten, zoals makelaars, om zo de lokale en projectgerichte kennis optimaal te betrekken. Het derde spoor is de consultatie van eindgebruikers. In overleg met de wensen van de opdrachtgever hanteren wij hierbij diverse technieken zoals Decision Plan Nets, enquêtes, architectuurreferenties, peer groups en creatieve sessies. De uitkomsten van de drie sporen dienen in dezelfde richting te wijzen voordat wij hieruit conclusies trekken. Daarnaast analyseren wij het beleid en bezoeken de locatie om een SWOT-analyse te maken van de concurrentiekracht ten opzichte van andere plannen.

Product-marktcombinaties
Op basis van de woningmarktanalyse onderscheiden wij doelgroepen die voor het project in aanmerking komen. Onze aanpak geeft diepgaand inzicht in de wensen en eisen van de toekomstige bewoners. Vervolgens werken wij passende product-marktcombinaties uit met haalbare prijsniveaus en afzetsnelheden. Tot slot doen we aanbevelingen om het vastgoed optimaal op de wensen van de beoogde doelgroepen aan te laten sluiten. Onderdeel hiervan is de beoordeling van het ontwerp, woningconcepten en plattegronden.

Deel deze pagina