Woonvisies

product

Een sterk onderbouwde toekomstvisie op de woningvoorraad in uw gemeente of regio. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt u graag bij het proces om hiertoe te komen. Wij baseren ons op kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen binnen uw regionale woningmarkt en voorzien de toekomstvisie van een goeddoordachte strategie. Dit doen wij samen met alle betrokken stakeholders om zo een optimaal draagvlak voor uw visie te garanderen. Wij leveren hiervoor de benodigde analyses van de ontwikkeling van huishoudens, de bestaande woningvoorraad, nieuwbouwontwikkelingen en behoefteramingen voor specifieke doelgroepen en voorzieningen. Tot slot kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van de rapportage.

Deel deze pagina