Woon-werklocaties: mengen en verdichten op verouderde bedrijventerreinen

product

Iceland Warf, Londen

Iceland Warf, Londen

Hoe gaat u om met de groeiende druk op de (beschikbare) ruimte? Er liggen kansen om wonen en werken te mengen, bedrijventerreinen te revitaliseren en intensiever te benutten. Bureau Stedelijke Planning adviseert u graag over de mogelijkheden in uw gebied.

De toename van de bevolking zorgt voor meer behoefte aan ruimte voor woningen in de stad. Ook de behoeften aan bedrijfsruimten neemt hierdoor toe. Nieuwe inwoners moeten immers ergens kunnen werken en er is (meer) ruimte nodig voor stadsverzorgende bedrijvigheid (loodgieters, stadslogistiek). Ook de ‘battle for talent’ maakt dat bedrijven zich in toenemende mate in de stad willen vestigen. Tegelijkertijd wordt het door technologische ontwikkelingen makkelijker om functies te combineren.

Welke kansen om wonen en werken te mengen zijn er in uw gebied? En hoe kunnen we uw werklocaties revitaliseren en intensiever benutten? U kunt bij Bureau Stedelijke Planning terecht voor:

  • Masterclass: In onze praktijkgerichte Masterclass leert u in een kleine groep hoe u slim kunt omgaan met functiemenging en verdichting van woningen en bedrijven in de stad. Wij dragen hierbij internationale praktijkvoorbeelden aan van beleid en woon-werkconcepten uit Londen, New York en San Francisco. De kennis die u hier opdoet kunt u direct toepassen in uw eigen praktijk. Wij kunnen deze masterclass ook bij u in huis organiseren.
  • Quickscan kansen functiemenging en verdichting: in een quickscan brengen wij in beeld welke werklocaties geschikt zijn voor het toepassen van functiemenging en verdichting in uw stad. Ook voor een specifieke locatie kunnen wij dit voor u analyseren.
  • Visie en strategie functiemenging: in een visie en strategie adviseren wij over het toepassen van het mengen van wonen en werken op een werklocatie in uw gemeente. Wij brengen in beeld wat een gewenst toekomstbeeld is en hoe woningen en bedrijfsfuncties slim te combineren zijn.
  • Doelgroepenonderzoek: door middel van marktonderzoek brengen wij in beeld wat kansrijke doelgroepen zijn voor wonen en bedrijfsfuncties. Dit geeft inzicht in de afzetkansen en haalbaarheid van uw ontwikkeling om gericht te kunnen bouwen.
  • Advisering over verkleuring op bedrijventerreinen: Bureau Stedelijke Planning heeft een afwegingsmatrix functiemenging ontwikkeld om de kansen voor functiemenging op bedrijventerreinen te beoordelen. Dit resulteert in een stoplichtenmodel dat de kansen concreet en overzichtelijk in beeld brengt. Dit kan gebruikt worden voor de juridisch-planologische vertaling in het bestemmingsplan van uw bedrijventerrein.

 

 

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina