PRODUCTENExpertpool

Monitor vraag en aanbod

Veel gemeenten of (toeristische) regio’s hebben niet voldoende zicht op de vraag- en aanbodsituatie rondom Airbnb en andere toeristische verhuurplatforms in hun gebied. Middels de Lees meer

Beleidsadvies op maat

Via toeristische verhuurplatforms geboekte overnachtingen waren voor gemeenten de laatste jaren niet goed inzichtelijk. Per 1 januari 2021 is de Wet Toeristische Verhuur Woonruime ingetreden, Lees meer

Factsheet vraag en aanbod

De laatste jaren is de vraag naar particuliere verhuur van woonruimten (zoals Airbnb) behalve in grotere gemeenten ook in kleinere kernen doorgedrongen. De coronacrisis heeft Lees meer