PRODUCTENWonen

Woonvisies

Een sterk onderbouwde toekomstvisie op de woningvoorraad in uw gemeente of regio. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt u graag bij het proces om hiertoe te komen. Lees meer

WONINGMARKTONDERZOEK EN PRIJSSTELLING

Behoefte aan inzicht in kansrijke woningtypen, prijsklassen en doelgroepen voor uw project of gebiedsontwikkeling? Wij laten uw ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen Lees meer

Ladderonderbouwingen

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder Lees meer

Ontwikkelstrategie wonen

Hoe ontwikkelt u een aantrekkelijk woningproject of een aangename woonbuurt? Wij  adviseren u graag over hoe uw ontwikkeling optimaal tot stand kan komen. Bureau Stedelijke Lees meer

Wonen en zorg

In de komende tien jaar zal het aantal 75-plussers in Nederland verdubbelen. Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten Lees meer

Evaluatie en monitoring

Woonbeleid is complex en het formuleren van een optimale strategie vraagt meestal een forse investering in geld en tijd. Daarom is het van belang na Lees meer

Herijking woningportefeuilles

De woningmarkt is onderhevig aan trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het rendement en risicoprofiel van uw woningportefeuille. Wij kunnen u ondersteunen bij Lees meer

Projectmanagement en detachering

Heeft u behoefte aan extra capaciteit voor uw project- of beleidsafdeling? Wij leveren op korte termijn zeer goede en ervaren projectmanagers en consultants. Door onze Lees meer