Aantrekkelijk multifunctioneel programma voor Kabeldistrict Delft

Kabeldistrict Delft. Bron Amvest

Kabeldistrict Delft. Bron: Amvest

Amvest en Kondor Wessels Vastgoed transformeren het 12 hectare grote Kabeldistrict in Delft naar een aantrekkelijk en levendig gebied waar wonen, werken en voorzieningen worden gecombineerd. Het gebied is onderdeel van het verouderde bedrijventerrein Schieoevers Noord en ligt tussen station Delft Zuid en de TU Delft.  Bureau Stedelijke Planning bracht de marktbehoefte van de verschillende functies in beeld en adviseerde over een aantrekkelijke en multifunctionele programmamix voor het gebied. Zo vormt het Kabeldistrict een uniek woon- en werkmilieu in de regio.

Het Kabeldistrict dient als startpunt van de transformatie van Schieoevers-Noord. Het bedrijventerrein biedt een uitgelezen kans te groeien tot een nieuw stuk stad dat sociaal en cultureel divers is. Het creëren van een goed functionerend multifunctioneel gebied – waarbij er naast wonen ook ruimte is voor werken en verblijven – is een belangrijk aandachtspunt voor het Kabeldistrict. Hierbij is de ambitie een hightech woon-werkomgeving voor kennisintensieve en creatieve start-ups, scale-ups en MKB’ers te realiseren. Om tot een aantrekkelijk, onderbouwd en kansrijk programma te komen voor het gebied heeft Bureau Stedelijke Planning de behoefte van de verschillende functies in beeld gebracht. Daarnaast adviseerden wij over hoe de relatie tussen wonen en werken goed kan worden ingepast. Het mengen van deze functies leidt tot een uniek woon- en werkmilieu in Delft en de regio en heeft gunstige effecten voor de Delftse economie.

DATUM LOCATIE Kabeldistrict Delft OPDRACHTGEVER Amvest en Kondor Wessels CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ruimtelijk-functionele programmering

Succesvolle stedelijke ontwikkeling sluit optimaal aan op de behoeften van de toekomstige eindgebruikers en heeft een programma dat op duurzame wijze bijdraagt aan het functioneren Lees meer