Airbnb monitor Noord-Holland: grote verschillen tussen gemeenten

De Expertpool Toeristische Verhuur Woonruimte heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van vakantieverhuur via Airbnb en Vrbo (vacation rentals by owner) in de provincie. De Airbnb monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen in vraag en aanbod door de tijd heen, zoomt in op de verschillen tussen regio’s en gemeenten, en bespreekt andere trends en opvallendheden. Naast de monitor is per gemeente een factsheet opgeleverd.

Het toeristisch verhuren van woningen was lange tijd vooral een stedelijk fenomeen, maar hier is de laatste jaren verandering in gekomen. Airbnb is nu ook in kleinere (landelijke) gemeentes doorgedrongen, de coronacrisis heeft dit proces versneld. Daarbij heerst er veel verdeeldheid over het thema, waar de een het ervaart als overlastgevend en een bedreiging voor de woning- en hotelmarkt, profiteren aan de andere kant zowel aanbieders als gasten graag van het platform en brengt het economische kansen. De media brengen de negatieve effecten vaak ongenuanceerd in beeld, terwijl cijfers over de daadwerkelijke situatie ontbreken. Tot slot hebben gemeenten vanaf 1 januari 2021 de kans om beleid op te stellen waardoor meer grip op de verhuur via het platform kan worden verkregen. Voor de provincie Noord-Holland genoeg aanleiding om ons in te schakelen. Enkele belangrijke resultaten:

Noord-Holland provincie met veel aanbieders

De provincie Noord-Holland neemt in Nederland een behoorlijke positie in als het gaat om aantal accommodaties. Met 24.615 actieve accommodaties in 2020 bevindt ruim één derde van het totaal aantal accommodaties in Nederland (65.698 in 2020) zich in de provincie. De Noord-Hollandse accommodaties werden in 2020 in totaal 1,48 miljoen nachten gereserveerd. Daarmee zijn ze goed voor ongeveer 8,5% van het totaal aantal overnachtingen in Nederland.

Afname aantal accommodaties en nachten

De Monitor gaat ook in op de verschillen tussen 2019 en 2020. Een belangrijke bevinding hierbij is dat zowel het aantal accommodaties (afname van 30%) als het aantal gereserveerde nachten (afname van 55%) in 2020 is teruggelopen ten opzichte van 2019. Hierin is duidelijk het effect van de coronacrisis zichtbaar, al was al langer zichtbaar dat de groei van het aantal accommodaties stagneerde. Ook is mogelijk een effect van de invoering van beleid te zien, in de gemeente Amsterdam loopt het aantal accommodaties en het aantal overnachtingen bijvoorbeeld al sinds de zomer van 2017 terug.

Aantal en type accommodaties verschilt regionaal

Uit het onderzoek bleken er grote verschillen te bestaan tussen gemeenten. In het merendeel van de gemeenten in Noord-Holland Noord nam bijvoorbeeld het aantal accommodaties juist toe. Ook is de afname van het aantal gereserveerde nachten langs de Noordzeekust beduidend lager dan in de gemeenten rond Amsterdam.

Er zijn ook verschillen in de types accommodaties die worden aangeboden in gemeenten. In gemeenten rond Amsterdam is bijvoorbeeld het aandeel kamers veel groter. In Noord-Holland Noord bevindt een groot deel van de accommodaties zich op of rond vakantieparken.

Belang van nuancering

Hoewel het aantal accommodaties en overnachtingen in de provincie fors is, moeten bij deze cijfers wel de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Zo heeft de meerderheid van de aanbieders van accommodaties (zo’n 86%) slechts één woning of kamer die wordt aangeboden, en werd in 2020 meer dan de helft van de accommodaties voor minder dan 60 nachten verhuurd. Opvallend is dat slechts een kleine groep van zeer actieve accommodaties het grootste gedeelte van het aantal overnachtingen voor hun rekening neemt. Accommodaties die meer dan 120 nachten werden verhuurd waren bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord goed voor 54% van alle overnachtingen, in de Metropoolregio Amsterdam bedroeg dit aandeel 45%. Het is dus van groot belang om de cijfers op de juiste manier te interpreteren en in de juiste context te plaatsen.

Bekijk het webinar en de resultaten

De resultaten van de Monitor zijn op 4 november gepresenteerd tijdens het Webinar Airbnb Monitor Noord-Holland, waarbij de 47 gemeenten genodigd waren. Het webinar is terug te zien via deze link.

Benieuwd naar de resultaten? Download de monitor hier of bekijk de factsheets per gemeente.

 

DATUM CONTACTPERSOON Susanne Brugman MSc Susanne Brugman Bureau Stedelijke Planning susanne.brugman@sweco.nl
+31 (0)6 82900626

Deel deze pagina