Amsterdam heeft behoefte aan nieuw internationaal topmilieu

bron afbeelding: gemeente Amsterdam

De Amsterdamse regio groeit sterk qua inwoners en werkgelegenheid en het internationale karakter neemt toe. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de gemeente Amsterdam berekend dat door deze ontwikkelingen op korte termijn behoefte ontstaat aan een nieuw internationaal vestigingsmilieu. Amsterdam wil dit onder de naam ENTER [NL] ontwikkelen in de kerncorridor Hoofddorp-Schiphol-Zuidas. Een gebied dat bestaat uit een combinatie van hoogwaardige kantoren, woningen en (groen)voorzieningen met een optimale bereikbaarheid. Voor de ontwikkeling van Enter [NL] dient de planvorming van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding versneld plaats te vinden. Wij adviseerden over de randvoorwaarden voor een nieuw internationaal vestigingsmilieu om optimaal aan te sluiten bij de vestigingseisen van internationale bedrijven.

De as Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp is economisch zeer krachtig. In de afgelopen periode nam hier zowel de toegevoegde waarde als de werkgelegenheid veel sterker toe dan in de overige delen van de MRA. Dit komt met name door de goede (inter)nationale bereikbaarheid door de lucht, over de weg en met het openbaar vervoer in combinatie met de hier gesitueerde internationale topmilieus. Deze zuidwestelijke-as van Amsterdam is dé economische motor van Nederland. De economische groei vond hier vooral plaats in kantoorhoudende bedrijven. De werkgelegenheid nam hier in de afgelopen tien jaar met maar liefst 25% toe. Vooral de sectoren ‘Informatie en communicatie’ en ‘Advies en onderzoek’ lieten een sterke groei zien.

Behoefte aan 300.000 tot 1.500.000 m2 extra kantoren

Tot 2030 is er in de zuidwest-as van de MRA een additionele behoefte aan (afhankelijk van het groeiscenario) 300.000 tot 1.500.000 m2 kantoren. Hierbij is het uitgangspunt dat het incourante kantorenaanbod in de komende jaren wordt getransformeerd naar andere functies. Als gevolg van de internationalisering van de Zuidwest-as van Amsterdam is er in de komende periode in toenemende mate behoefte aan voldoende internationale topmilieus. Tot 2030 is er een additionele behoefte van ca. 100.000 tot 500.000 m2. Daarnaast is er ook nog een tekort aan locaties rond multimodale knooppunten van ca. 300.000 tot 700.000 m2 en behoefte aan 100.000 tot 350.000 m2 innovatieve kantorenmilieus. Aan kantoren in de overige kantorenmilieus bestaat een overaanbod.

Enter [NL]

In de periode 2019-2023 ontstaat behoefte aan nieuwe kantorenlocaties in Multimodale knooppunten. Deze capaciteit kan in Amsterdam en de MRA nog opgevangen worden op bestaande en nieuw te ontwikkelen multimodale knooppunten. Tussen 2022-2026 ontstaat behoefte aan nieuwe kantorenlocaties in Innovatiedistricten en in 2025-2028 aan een nieuw Internationaal topmilieu. Deze additionele behoefte aan deze twee specifieke kantorenmilieus zal in het volgende decennium met name binnen de deelgebieden van Enter [NL] ontwikkeld dienen te worden, waardoor de planvorming voor Enter [NL] op korte termijn mogelijk gemaakt zal moeten worden.

Tijdige aanleg hoogwaardige infrastructuur

Voor een succesvolle ontwikkeling van een internationaal topmilieu is het cruciaal dat de hoogwaardige verbindingen met het openbaar vervoer en over de weg op tijd zijn gerealiseerd Voor de ontwikkeling van Enter [NL] betekent dit dat de planvorming van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding versneld plaats dient te vinden om op tijd de benodigde deelgebieden te kunnen realiseren.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had Lees meer

Regionale Evenementenstrategie MRA

Bureau Stedelijke Planning gaat voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aan de slag met een inventarisatie van alle huidige en potentiële evenementenlocaties in de MRA. Met Lees meer