Bedrijventerreinenstrategie Den Haag 2018: intensivering en functiemenging

In de afgelopen periode is de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen structureel veranderd. Gemeente Den Haag vroeg Bureau Stedelijke Planning daarom een nieuwe bedrijventerreinenstrategie op te stellen voor de stad. Deze speelt in op de huidige trends en ontwikkelingen, zoals functiemenging, en houdt rekening met de forse groei van de vraag naar bedrijfsruimte in de stad. De belangrijkste opgaven en ambities voor Den Haag zijn vernieuwing van de werklocaties, energieneutrale bedrijventerreinen en de extra behoefte aan 250.000 tot 450.000 m2 bedrijfsruimten. Intensivering en functiemenging zijn sleutelwoorden bij het bereiken van deze ambities.

Intensivering en functiemenging
De groei van de economie en de sterke toename van de bevolking vragen om intensivering van het ruimtegebruik. Ook op bedrijventerreinen is dit essentieel. Waar mogelijk dienen nieuwe bedrijfsruimten daarom in minimaal twee bouwlagen tot stand te komen. Daarboven kunnen andere functies ingepast worden zoals sportfaciliteiten, zorg, onderwijs en vrije tijdsvoorzieningen. Aan de randen van de bedrijventerreinen kan tevens sprake zijn van een combinatie met woningen. Van de totale behoefte aan bedrijfsruimten in Den Haag kan minimaal 175.000 m2 tot stand komen door intensivering op de bestaande bedrijventerreinen.

Duurzame ontwikkeling
In de komende periode dienen de binnenstedelijke bedrijventerreinen bovendien een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de stad, wil de gemeente haar doel om in 2040 volledig Klimaatneutraal te zijn behalen. Door besparing en duurzame opwekking is het streven dat bedrijven de komende jaren stevige stappen zetten naar een aardgasvrije energievoorziening.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie