Behoefteraming bedrijventerreinen regio Eindhoven; plan Brainport Industries Campus op bestaand bedrijventerrein

De verenigde ondernemers in Eindhoven, Veldhoven en Best verzetten zich tegen het plan van de gemeente Eindhoven om een nieuw bedrijventerrein aan te leggen voor de High Tech Systems & Materials (HTSM). Eensgezind scharen ze zich achter de conclusies van het onderzoek van Bureau Stedelijke Planning. Dit constateert een groot overaanbod aan bedrijventerreinen in Zuidoost-Noord-Brabant. Wel is er een beperkt tekort aan hoogwaardige bedrijventerreinen voor de HTSM. De beste strategie om in deze behoefte te voorzien is aanpassing van een van de bestaande bedrijventerreinen. Deze oplossing draagt bij aan het voorkomen van een verdere toename van de omvangrijke leegstand op bedrijventerreinen in de regio.

Het verenigde bedrijfsleven in de regio Eindhoven (samen 2.000 bedrijven) heeft aan Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven om de regionale behoefte te onderzoeken voor het geplande Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Bureau Stedelijke Planning constateert dat in Zuidoost-Noord-Brabant voor de komende tien jaar sprake is van een overaanbod aan bedrijventerreinen van 300 tot 400 hectare. Dit is nog exclusief 360 ha aan geplande bedrijventerreinen die nog niet zijn opgenomen in bestemmingsplannen en de 578.000 m2 bedrijfsruimten die te koop of te huur staan.

Tegelijkertijd concludeert Bureau Stedelijke Planning dat er sprake is van een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen. In de afgelopen periode heeft de HTSM zich in de regio Eindhoven positief ontwikkeld. Ondanks het enorme overaanbod aan bedrijventerreinen is er voor deze sector, die behoefte heeft aan hoogwaardige, campusachtige bedrijventerreinen, in de komende tien jaar een tekort van zo’n 20 ha.

Dit beperkte tekort aan bedrijventerreinen voor de HTSM kan echter prima opgelost worden door aanpassing van een van de bestaande bedrijventerreinen. Op korte afstand van het geplande BIC zijn vier alternatieve locaties beschikbaar die optimaal aansluiten bij de vestigingscriteria van bedrijven in de HTSM-sector: Habraken en De Run in Veldhoven, Park Forum in Eindhoven en Westfields in Oirschot. Een dergelijke oplossing is bovendien in lijn met de nieuwe wet en regelgeving in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Volgens Dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning is vooral herstructurering van een deel van De Run een aantrekkelijke optie. “Niet alleen vanwege de directe ontsluiting aan de A2 en de korte afstand tot het vliegveld, maar ook omdat ASML hier gevestigd is. De aanwezigheid van een  belangrijke internationale speler in de HTSM heeft een grote aantrekkingskracht op andere bedrijven in de keten. Bovendien leidt de herstructurering tot een afname van incourante bedrijfsruimten. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Maar ook Westfields is een goed alternatief voor BIC. Aangezien dit gebied van 35 ha nog volledig braak ligt kan het optimaal aangepast worden aan de wensen en de eisen van de HTSM. De inpassing van BIC op een bestaand bedrijventerrein voorkomt dat de voorraad aan bedrijventerreinen en de leegstand van bedrijfsruimten in de regio verder toenemen”.

De verenigde ondernemers in Eindhoven, Veldhoven en Best hebben zich eensgezind achter de conclusies van het rapport van Bureau Stedelijke Planning geschaard, en zijn voorstander van de inpassing van BIC op een bestaand bedrijventerrein zoals De Run of Westfields. In de komende periode gaan de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen hiertoe in gesprek met de gemeente Eindhoven, Veldhoven, Oirschot en de provincie Noord-Brabant.

DATUM LOCATIE Eindhoven OPDRACHTGEVER Ondernemersverenigingen Regio Eindhoven CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

/ gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.