Behoefteraming multifunctioneel programma gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens Rotterdam

Merwe-Vierhavens (M4H) vormt samen met RDM Rotterdam het Makers District. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf gaan M4H samen ontwikkelen tot een woon-werkmilieu, gericht op de innovatieve maakindustrie en met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs. Als bouwsteen heeft de gemeente behoefte aan een goed onderbouwd inzicht in een kansrijk en haalbaar programma. Wij zijn in april in opdracht van het projectteam M4H gestart met het opstellen van een behoefteraming met kansrijke programmamix. Aan de hand van deze raming wordt beoordeeld hoe groot de potentiele marktvraag is bij de beoogde doelgroepen voor M4H.

M4H ligt op de grens van stad en haven. In het onlangs vastgestelde Ruimtelijk Raamwerk is het Keilekwartier aangewezen voor innovatieve werkwoonmilieus met ruimte voor ambachtelijke en creatieve maakbedrijven, de zgn. makersmix (ambacht – creatief –vakmanschap – wonen- collectieven). Wonen tussen de makers spreekt een doelgroep aan die van experiment houdt. Deze instelling zal terug te zien zijn in bijzondere woontypologieën en architectuur, vaak in de vorm van collectieven. Kleine huishoudens die wonen waar ze hun beroep uit kunnen oefenen of waar de reuring is. Producten maken, maar ook delen en laten zien op plekken waar ontmoetingen optimaal gefaciliteerd worden. Makers vinden een plek in plinten, bestaande pakhuizen en nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen. Voorbeelden van makers die in dit milieu een plek kunnen vinden zijn: designers, industrieel ontwerpers, kunstenaars, voedselproductie, reparatie, en kleinschalige werkplaatsen. In het deelgebied Marconikwartier komt de meest stedelijke mix van wonen, werken en voorzieningen, met de hoogste bebouwingsdichtheid, in aansluiting op het knooppunt Marconiplein. In Merwehaven ligt het accent op wonen en ondersteunende voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca.

DATUM LOCATIE Merwe-Vierhavens Rotterdam OPDRACHTGEVER projectteam M4H CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Haven-Stad

Ontwikkelstrategie Haven-Stad Amsterdam

Bureau Stedelijke Planning analyseert in opdracht van de gemeente Amsterdam met een groot aantal marktpartijen de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad; een transformatie aan de westzijde van Lees meer

Marktonderzoek

Behoefte aan inzicht in kansrijke functies en doelgroepen voor uw gebiedsontwikkeling? Wij laten uw stedelijke ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen van de Lees meer