Ruimtelijk Economische Investeringsstrategie Den Haag

Den Haag heeft voor de komende periode omvangrijke ruimtelijk-economische opgaven en ambities. Het versterken van de werkgelegenheid is hierbij een van de belangrijkste speerpunten. De ruimtelijk-economische projecten waarvoor Den Haag in de komende periode € 52,6 mln. ter beschikking stelt zijn opgenomen in de Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie (REIS). Bureau Stedelijke Planning heeft aan de REIS meegewerkt.

De REIS geeft jaarlijks inzicht in de investeringsbehoefte voor de komende jaren. Het betreft investeringen, die fysiek, ruimtelijk-economisch van aard en locatiegebonden zijn. Met de REIS wordt bij de begrotingsbehandeling duidelijk voor welke ruimtelijk-economische projecten het college middelen reserveert. Na vaststelling volgt de uitwerking in beslis- en/of projectdocumenten.

De ruimtelijk-economische opgave heeft een integraal karakter. Den Haag kiest ervoor om de stedelijke dynamiek en de verdichting zoveel mogelijk te concentreren in de Centrale Zone van Scheveningen tot en met de Binckhorst en meer specifiek in het gebied tussen de drie centrumstations: het Central Innovation District.

De ruimtelijk-economische ambities voor Den Haag zijn omvangrijk en vormen zowel inhoudelijk als financieel een majeure opgave. De investeringsbehoefte voor de korte termijn (tot circa 2019) bedraagt circa € 150 mln. Omdat de investeringsbehoefte omvangrijker is dan de beschikbare middelen zijn keuzes gemaakt. Hiervoor zijn de investeringsprojecten geanalyseerd en onderling vergeleken. Van belang is of het project inhoudelijk bijdraagt aan één of meerdere van de volgende bestuurlijke doelstellingen:

  • creëren werkgelegenheid/versterken economische structuur;
  • creëren extra woningen/accommoderen groei aantal inwoners;
  • verminderen CO2 (duurzaamheid);
  • verbeteren bereikbaarheid;
  • en verbeteren aantrekkelijkheid van de stad (o.m. kwaliteit buitenruimte).

Op basis van deze analyse zijn 22 projecten geselecteerd, waarmee in totaal circa € 53 mln. aan investeringen is gemoeid. Klik hier voor meer informatie over de Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie van de gemeente Den Haag.

Afbeelding: Artist impression bouwplan voor woningbouw en voorzieningen Koningin Julianplein (ontwerp: Powerhouse Company)

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategische advisering

Hoe ontwikkelt u een bruisend nieuw centrum, een aantrekkelijke woonwerklocatie of een aangename woonbuurt? Bureau Stedelijke Planning adviseert u graag op welke wijze uw centrum Lees meer