Maatschappelijke effecten van de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier in Venlo

De bouw van het Fort van Venlo moet medio 2017 beginnen. Het leisureproject, met een leisuredome en Authentic Food & Handmade Market in het Kazernekwartier in het centrum van Venlo, wordt met een kabelbaan verbonden met het kernwinkelgebied. Bureau Stedelijke Planning onderzocht de marktruimte voor dit project en toonde de maatschappelijke meerwaarde aan. Eerder heeft Bureau Stedelijke Planning voor de gemeente Venlo de onderbouwingen opgesteld in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

De maatschappelijke effecten van het Kazerneterrein zijn door Bureau Stedelijke Planning uitgesplitst naar de effecten voor de gemeente Venlo en die voor de regio. Binnen Venlo zijn de effecten bovendien uitgesplitst naar de binnenstad en het centrum van Blerick. Ook zijn de effecten voor de diverse actoren in beeld gebracht. Het project is begroot op 45 miljoen euro. Initiatiefnemers van het project zijn Wyckerveste Adviseurs, VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling en Twister Media Groep. Het project wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. De marktpartijen realiseren een zogeheten Leisure Dome en een Authentic Food & Handmade Market van 30.000 tot 35.000 m2. De leisure dome bestaat uit een megabioscoop en een speelcomplex met onder andere een bowlingbaan.

Venlo betaalt de kabelbaan die zo’n 10 miljoen euro kost. De jaarlijkse exploitatie kost 2 miljoen euro. In de tweede fase is nog ruimte voor 22.000 m2 uitbreiding. De marktpartijen en Venlo hebben gedegen afspraken gemaakt over de verkoop van de gronden en de gebouwen. Details zijn niet bekendgemaakt. De gemeenteraad beslist eind juni over de plannen. Naar verwachting medio 2017 worden de gronden en gebouwen overgenomen van de gemeente en start de bouw. Het rapport van Bureau Stedelijke Planning levert aan de raad de bouwstenen voor de door deze te maken afweging of zij de gemeentelijke inspanningen voor deze ontwikkeling gerechtvaardigd acht, gezien het daarmee te bereiken maatschappelijke effect.

De nieuwbouw volgt de contour van het Fort Sint Michiel. Ook de karakteristieke gebouwen op het kazerneterrein blijven behouden. De fortmuur, die nog voor het grootste deel onder de grond ligt, wordt blootgelegd, gerestaureerd en opgebouwd. Waar dat mogelijk is, komt ook de gracht om het fort terug. De gemeente wil onderdelen van de kazerne die nog niet beschermd zijn, het Fort Sint Michiel en de grachtstructuur aanwijzen als gemeentelijk monument. Het project moet van Venlo een aantrekkelijke woon- en werkstad maken.

DATUM LOCATIE Venlo OPDRACHTGEVER gemeente Venlo CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie