ONTWIKKELING CADENZA IN STADSHART ZOETERMEER STAP DICHTER BIJ ONTWIKKELING

Bron: OeverZaaijer architectuur en stedebouw

Het project Cadenza vormt de oostelijke afronding van het Stadshart van Zoetermeer. Het Cadenza-gebied ligt al vele jaren braak. Meerdere ontwikkelplannen passeerden de revue maar bleken steeds niet levensvatbaar. Nu lijkt daar verandering in te komen. De huidige plannen voor het gebied voorzien in een mix van retail (supermarkt), horeca, vermaak (casino), wonen en parkeren. Cadenza is een ontwikkeling van Synchroon in samenwerking met de gemeente Zoetermeer. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om voor de bestemmingsplanprocedure een distributieve onderbouwing en effectrapportage op te stellen. Hierbij is de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ gehanteerd, zoals voorgeschreven in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening.

Met de realisering van Cadenza ontstaat een aantrekkelijk, multifunctioneel gebied. De versterking van het oostelijke deel van het centrum zorgt voor een betere doorstroming van het Stadshart dat in de huidige situatie voornamelijk een doelbestemming is voor theater- en filmbezoek. Door de toevoeging van een supermarkttrekker in Cadenza ontstaat meer evenwicht tussen oost en west. Hoogwaardige horeca en een modern casino veraangenamen het verblijfsklimaat, en versterken de sfeer en beleving in het Stadshart. Naast deze versterking van de ruimtelijke structuur voorziet de ontwikkeling van Cadenza ook in een behoefte. Binnen Zoetermeer is voldoende distributieve ruimte voor uitbreiding van het supermarkt- en leisureaanbod binnen het Stadshart.

DATUM OPDRACHTGEVER Synchroon Deel deze pagina