CBRE Dutch Retail Fund krijgt nieuw elan

De polarisatie in de Nederlandse winkelmarkt gaat in de hoogste versnelling verder. Goede winkelgebieden worden steeds beter, terwijl de mindere gebieden sneller achteruit gaan. Dat stelt Rik Eertink, de nieuwe fondsmanager van het CBRE Dutch Retail Fund, in Vastgoedmarkt. Hij scherpt de strategie van ‘s lands grootste niet-beursgenoteerde winkelfonds daarom verder aan. Aan deze verscherpte strategie ligt een uitgebreid bezoekers- en koopstromenonderzoek van Bureau Stedelijke Planning ten grondslag.

Bureau Stedelijke Planning heeft in samenwerking met I&O Research en Vision Works vijftien winkelcentra uit het CBRE Dutch Retail Fund doorgelicht. Daarbij zijn de volgende aspecten geanalyseerd:

  • De positie, prestaties en perspectief van de winkelgebieden.
  • Het profiel, gedrag en oordeel van bezoekers en niet-bezoekers.
  • De prioriteiten. Wat zijn de Unique Selling Propositions (USPs) van het winkelcentrum die meer gepromoot kunnen worden? Waar is specifiek nog werk aan de winkel (de aspecten met een lage score, maar hoog belang)?
  • Het leefstijlprofiel van de bezoeker, verzorgingsgebied en het winkelaanbod. Het devies luid: ‘kleur bekennen’.
  • De Retail Community Score, een nieuwe score waarin de basis (hygiënefactoren of dissatisfiers), de attractiviteit (satisfiers) en de verrassings- of WOW-factor zijn gemeten en vergeleken.

De resultaten van het bezoekers- en koopstromenonderzoek worden gebruikt voor de businessplannen en marketingjaarplannen van de afzonderlijke assets.

Ook de portefeuillestrategie is aangescherpt. Rick Eertink is als fondsmanager verantwoordelijk voor het 1,5 miljard euro omvattende CBRE Dutch Retail Fund. Hij wijst op het belang van dominantie voor winkelcentra en winkelgebieden en de versnelde polarisatie. ‘Wat goed is vandaag heeft de potentie bij juiste sturing om nog beter te worden, alles wat nu al twijfelachtig is gaat versneld achteruit. Dan heb ik het over de niet-dominante winkelsteden en binnen de grote steden over de niet-dominante winkelgebieden.’

In de aangescherpte visie van het fonds classificeren een twintigtal steden voor investeringen in de niet-dagelijkse winkelbehoefte. Tot de winnaars behoren de G4, provinciehoofdsteden met een groeiende bevolking, levendige studentensteden en steden met een aantrekkelijke historische binnenstad en een groot cultureel aanbod. De portefeuille van het Dutch Retail Fund bestaat uit meer dan alleen ‘highstreet shops’ en grote winkelcentra zoals Beursplein (Rotterdam), Heuvel (Eindhoven), Amsterdamse Poort (Amsterdam) en Mosae Forum (Maastricht). De andere pijler is ‘convenience’. ‘Investeren in een dominante op de dagelijkse winkelbehoefte gepositioneerde voorziening inclusief de solitaire supermarkt blijft voor ons landelijk interessant.’

 

Dit artikel is gebaseerd is op “CBRE Dutch Retail Fund krijgt nieuw elan”, Vastgoedmarkt, 11-11-2016.

Foto: Heuvel Eindhoven is een van de kanshebbers voor de European Shopping Centre Awards 2017. Bron foto: CBRE GI (http://www.upgrading-heuvel.nl/)

DATUM OPDRACHTGEVER CBRE GI CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina