Compensatieplan transformatie bedrijventerreinen

Provincie Zuid-Holland verplicht dat bij (gedeeltelijke) transformatie van een watergebonden en/of HMC (milieucategorie 3 of hoger) bedrijventerrein gemotiveerd dient te worden op welke wijze binnen de regio compensatie plaats zal vinden. Het doel is het behouden van voldoende ruimte voor deze bedrijvigheid en balans in vraag en aanbod speelt een belangrijke rol. Dit helpt in het zorgvuldig omgaan met transformaties.

In dit kader stelde Bureau Stedelijke Planning voor de gemeenten Schiedam, Maassluis en Ridderkerk een compensatieplan op om de transformatie van een aantal bedrijventerreinen mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen we de MRDH in het opstellen van een aanpak en rekenmethodiek voor compenseren. Er wordt nadrukkelijk aandacht gelegd op compensatie door het beter benutten van de huidige voorraad aan bedrijventerreinen. Dit kan bijvoorbeeld door herstructurering, herontwikkelen van leegstaande kantoorpanden op bedrijventerreinen en door meerlaags bedrijfsruimten te ontwikkelen. Inmiddels is hierdoor ook het Woon-werkakkoord getekend voor de transformatie van een deel van het bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse met de Provincie Zuid-Holland en Schiedam.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategie werklocaties Schiedam

Bureau Stedelijke Planning werkt aan een strategie voor de werklocaties in de gemeente Schiedam. Deze ruimtelijk-economische onderbouwing is onderdeel van de economische visie die parallel Lees meer