Consessiemodel light voor woning- en landschapsontwikkeling Bloemendalerpolder

In het gebied tussen Muiden en Weesp wordt de komende jaren een fors woningbouwprogramma gerealiseerd. Maar het gaat om meer dan woningen. Er is sprake van een werkelijk integrale opgave waarbij grote delen landschap en water tegelijkertijd mee worden ontwikkeld. De provincie Noord-Holland, de gemeenten Weesp en Muiden, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en de ontwikkelaars Bouwfonds Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Ymere, Blauwhoed Eurowoningen en Van Wijnen Groep zijn al vanaf 2001 betrokken in het planvormingsproces dat wordt gekenmerkt door een grote dynamiek, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de veranderde marktomstandigheden. De voorbereiding vond plaats binnen een publiek-private samenwerking met gezamenlijk ‘tekenen & rekenen’. Vervolgens is de uitvoering van de gehele gebiedsexploitatie – woningbouw, infrastructuur, groen en water – in de uitvoeringsfase voor rekening en risico van de private partijen. De uitvoering is gebonden aan doelen en kaders die de publieke partijen hebben gesteld. Zij accepteren op hun beurt een bepaalde mate van onzekerheid over het totaal aantal te bouwen woningen en de verdeling in woningtypen.

Oorspronkelijk was sprake van een GEM. Door de crisis is gekozen voor een concessiemodel light met een geleding van de procesafspraken, een heldere rolafbakening en het niet aan de voorkant dichttimmeren van de afspraken. Kortom, een nieuwe invulling van het concessiemodel, waarbij private partijen veel vrijheid en flexibiliteit is toegestaan in de uiteindelijke invulling van deze grootschalige gebiedsontwikkeling.

Namens Bureau Stedelijke Planning is William Roosemalen als strategisch adviseur gebiedsontwikkeling in opdracht van de provincie Noord-Holland nauw betrokken bij het planproces. Samen met de programmamanager draagt hij zorg voor de provinciale inbreng in de projectorganisatie met name wat betreft de onderwerpen grond en geld. Hij is betrokken bij de grondrouting, exploitatieplan, landschapsontwikkelingsplan en de beheeraanpak. Verder neemt hij deel aan het publiek-private regieoverleg en de diverse publiek-publieke overleggen.

 

Lees meer: Bloemendalerpolder. Dynamische continuïteit in gebiedsontwikkeling.

 

DATUM LOCATIE Muiden OPDRACHTGEVER Provincie Noord Holland CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina