Nieuw detailhandelsbeleid Medemblik met aandacht voor praktijk

Detailhandelsbeleid Medemblik

Flexibeler inspelen op trends in detailhandelsland, winkelcentra weerbaarder maken tegen de groei van online winkelen en behoefte aan heldere afspraken over huidig beleid. Drie belangrijke redenen voor gemeente Medemblik om Bureau Stedelijke Planning te vragen haar detailhandelsbeleid te evalueren en te actualiseren. De nieuwe detailhandelsvisie geeft bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren duidelijkheid over de gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkelingsrichting van detailhandel in Medemblik. De geactualiseerde visie is op 1 november 2018 vastgesteld in de gemeenteraad. Een visie met aandacht voor beleid én praktische handvatten voor het afwegen van nieuwe initiatieven.

Het detailhandelsspeelveld in de gemeente Medemblik en daarbuiten is sterk veranderd. Ook de komende tijd staan er voor de gemeente belangrijke ontwikkelingen op stapel, zowel in generieke zin (landelijke trends) als in regionale zin. Daarnaast is het beleid van hogere overheden geactualiseerd met bijvoorbeeld de vernieuwde Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Tenslotte was er behoefte aan een helder afspraken- en toetsingskader en een actueel actieprogramma.

De geactualiseerde detailhandelsvisie die wij opstelden bestaat uit vier onderdelen: een analyse van de context, de detailhandelsvisie op hoofdlijnen, een toetsingskader voor nieuwe initiatieven en een actieprogramma. Een visie met aandacht voor beleid én de praktijk. Zo is het toetsingskader specifiek toegevoegd om ondernemers, eigenaren én de gemeente praktische handvatten te geven bij het afwegen van nieuwe initiatieven.

Participatie belangrijk in evaluatie- en visietraject

De detailhandelsvisie is tot stand gekomen met behulp van input van stakeholders in de gemeente Medemblik. Zij zijn betrokken door middel van interviews. De belangrijkste uitkomsten hebben samen met de andere onderdelen uit het evaluatietraject de rode draad gevormd in het visietraject. In dat visietraject zijn ondernemers, dorpsraden en raadsleden uitgenodigd voor een zogenaamde themaraad. Ze kregen de gelegenheid om hun visie te uiten en maatregelen aan te dragen voor de gemeente Medemblik of een specifiek winkelgebied (in geval van ondernemers).

Evaluatie of actualisatie van uw detailhandelsbeleid?

Ook behoefte aan evaluatie of actualisatie van detailhandelsbeleid in uw gemeente of regio? Neem contact op met Aart Jan van Duren via ajvd@stedplan.nl of 020-6254267.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Medemblik CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie