Doelgroepanalyse Den Haag MegaStores

Den Haag MegaStores

De MegaStores is een planmatig opgezet winkelcentrum in Den Haag met een bijzondere tweeledige functie. De winkels in de branchegroep ‘In/Om het Huis’ hebben een functie voor de hele gemeente Den Haag en de dagelijkse winkels verzorgen met name de omliggende wijken. Beleving, winkel- en leisure-aanbod en verschillende foodconcepten staan centraal. Om meer gefundeerde keuzes te kunnen maken voor de (toekomstige) positionering is aan Bureau Stedelijke Planning gevraagd het profiel van de bezoekers(doelgroepen) inzichtelijk te maken.

Uit de analyses – waarin verschillende soorten data aan elkaar gekoppeld zijn – is gebleken dat de huidige kansrijke doelgroepen met name in de directe omgeving van de MegaStores wonen. De nieuwe woningbouw rondom de MegaStores trekt echter nieuwe doelgroepen aan. Zij hebben niet alleen andere sociaaleconomische en demografische kenmerken dan de huidige doelgroepen, maar bevinden zich met name ook aan de andere kant van het spectrum van het DISC-kleurenprofiel. (Dit profiel geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie van mensen en bestaat uit vier hoofdkleuren). Om de nieuwe groepen straks optimaal te kunnen bedienen, is het belangrijk nu al de focus te verbreden. ‘Trends’ en ‘Deals’ zijn belangrijke sleutelwoorden waarmee de Megastores de nieuwe doelgroep aan kan spreken, zonder de bestaande te verliezen.

Voor het inzichtelijk maken van het profiel van de huidige en toekomstige potentiele bezoeker is gebruik gemaakt van verschillende typen data. Zo werkten wij met verfijnde data van het Koopstromenonderzoek Randstad 2016, de Retailmonitor Den Haag 2017, data van het CBS en leefstijlprofielen en -motieven. De data met betrekking tot leefstijlen zijn afkomstig van DiscVision, waarmee we voor deze opdracht hebben samengewerkt.

Wat zijn leefstijlprofielen?

Fabrikanten en retailers richten zich met de samenstelling van hun assortiment steeds meer op (een) specifieke doelgroep(en) of klanttype(n). Wie zijn de gebruikers van onze producten? Wat vinden zij belangrijk (in een product) en hoe kunnen we daar het beste op inspelen? Het leefstijlenmodel van DISCvision onderscheidt acht doelgroepen of klanttypen. Deze doelgroepen zijn voor een deel gebaseerd op demografische aspecten als levensfase, opleiding en inkomen. Daarnaast zijn deze doelgroepen vooral gebaseerd op wensen, interesses en motieven van consumenten. Door de huidige en toekomstige vraag af te zetten tegen de kleurprofielen van het aanbod krijgen we inzicht over wat nu (of straks) mist en waar winkelgebieden op in kunnen zetten.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Woonboulevard Zuiderhout Zaandam

Naar een toekomstbestendig Zuiderhout

/ gemeente Zaandam

Woonboulevard Zuiderhout in Zaandam heeft te maken met verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder toenemende leegstand, concurrentie en woningbouwprojecten in de nabije omgeving. De gemeente Zaanstad heeft Lees meer