Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de actuele regionale behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking verricht. In Twente is tot 2025 sprake van een overaanbod aan bedrijventerreinen, maar een tekort aan duurzame bedrijventerreinen. De ontwikkeling van Stepelerveld sluit optimaal aan op de behoefte uit de markt. Steeds meer ondernemingen achten duurzaamheid van groot belang en voor deze bedrijven is een vestiging op een duurzaam terrein belangrijk.

Aan de noordzijde van Haaksbergen is bedrijventerrein Stepelerveld in ontwikkeling voor de opvang van lokale bedrijven. Het betreft een gebied van 50 ha, waarvan de eerste fase 15 ha betreft. Het bedrijventerrein is een voorbeeldproject van de provincie Overijssel en de gemeente werkt in deze gebiedsontwikkeling intensief samen met het bedrijf Unipro en de Provincie. Sinds begin 2014 is Unipro gevestigd op Stepelerveld. Unipro noemt zichzelf de groenste fabriek van Nederland en heeft een duurzaam en energiezuinig pand met een groene uitstraling gerealiseerd. Op Stepelerveld worden vijf ’unique sellingpoints’ gehanteerd. Dit zijn:

  • biodiversteit en gezond werklandschap;
  • schoon en zichtbaar watersysteem;
  • slimme wegen;
  • samenwerken met de buren;
  • en Duurzaam bouwen.

De gemeente Haaksbergen wil het terrein zo groen en duurzaam mogelijk inrichten. Hierbij zijn groen en water belangrijke elementen. Daarnaast worden de bestaande (waardevolle) landschappelijke elementen in het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd. Het terrein is gericht op bedrijven die een groen imago en duurzame bedrijfsvoering als ambitie hebben. Daarnaast is het terrein bedoeld voor zowel kleine en grote bedrijven, als bestaande en startende bedrijven. Bureau Stedelijke Planning heeft aangetoond dat er behoefte bestaat aan duurzame bedrijventerreinen in de regio Twente en heeft in dit kader de onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking opgesteld. Op 16 december 2015 is het bestemmingsplan voor fase 1 van Stepelerveld vastgesteld.

DATUM LOCATIE Haaksbergen OPDRACHTGEVER gemeente Haaksbergen CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ladderonderbouwingen

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder Lees meer

Wat is circulaire economie?

De komende periode zal de wereldbevolking en die in Nederland sterk groeien. Dit betekent meer consumptie, meer bedrijvigheid, meer verbruik en meer afval. Tegelijkertijd worden Lees meer