Duurzaam toeristisch beleid voor Stichtse Vecht

Hoe maak je duurzaam toeristisch beleid dat in balans is met de kwaliteiten van stad of regio? Hoe geef je aandacht aan het verlichten van negatieve effecten van toerisme op de leefomgeving? Welke strategische keuzes passen het beste bij het DNA van een plek en welke passende bezoekersgroepen horen hierbij? Dit zijn belangrijke aspecten om te komen tot ‘waardevol toerisme’; beleid voor recreatie en toerisme dat daadwerkelijk waarde toevoegt en in balans is met belangen van de bewoners. Arno Ruis,associate partner bij Bureau Stedelijke Planning, stelde het nieuwe Beleidsplan Waardevol Toerisme in nauwe samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht op. Onlangs stemde de gemeenteraad unaniem in met  vaststelling van het beleidsplan.

Arno Ruis heeft in nauwe samenwerking met de gemeente het nieuwe Beleidsplan Waardevol Toerisme opgesteld. De naam zegt het al: het beleid gaat uit van een gebalanceerde aanpak, waarbij toerisme waarde toevoegt aan de omgeving en in balans is met erfgoed, cultuur en natuur. Uit onze analyse van de leefomgeving blijkt dat er in Stichtse Vecht geen sprake is van overtoerisme, omdat er geen structurele hoge druk bestaat van bezoekers op de leefomgeving. Er is wel sprake van piekmomenten door bezoek. Bewoners ervaren vooral overlast op dagen met mooi weer, die zijn geconcentreerd in de periode mei tot en met september met een duidelijke piek in de vakantiemaanden juli en augustus. De inzet van het beleid is om een situatie van overtoerisme te voorkomen en de ervaren druk van de piekbelasting te verlichten. Om dit te bereiken zijn principes vastgesteld en projecten voorbereid die richting geven aan de toeristische ontwikkeling. Het beleid is uitgebreid getoetst en aangescherpt in interactie met bewoners, bedrijven en organisaties: 113 reacties zijn inhoudelijk beoordeeld en afgewogen. Een groot deel van de reacties is verwerkt in het uiteindelijke beleidsplan. De gemeenteraad heeft onlangs unaniem met het beleidsplan ingestemd (met enkele aanvullingen over inclusie en historische kernen).

Bekijk het beleidsplan hier

 

DATUM CONTACTPERSOON Arno Ruis Arno Ruis Bureau Stedelijke Planning arno.ruis@sweco.nl
+31 (0)20 6254267

Arno Ruis is Associate Partner Leisure bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina