Een nieuwe detailhandelsvisie voor Almere

Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met de nieuwe detailhandelsvisie, die door Bureau Stedelijke Planning in nauwe samenwerking met de gemeente Almere is opgesteld. Deze visie zal in belangrijke mate bijdragen aan een toekomstbestendige winkelstructuur. De keuzes die in de visie gemaakt worden over welke functie waar wel en niet past, zijn in eerste instantie in het belang van de bewoners van Almere. Daarnaast biedt duidelijkheid (o.a. weergegeven in afwegingsschema’s) ook zekerheid aan ondernemers en eigenaren van winkelvastgoed met het oog op continuïteit en investeringen.

Almere is een stad van groei. Het is nog steeds een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Ook in Almere krijgt het detailhandelsaanbod echter klappen door o.a. de toename van online winkelen. Deze veranderende consumentenvoorkeuren leiden tot andere vestigingsstrategieën van retailers. De groei in aantal inwoners is broodnodig voor behoud van een gezonde winkelstructuur. Door middel van analyses, interviews en werksessies hebben wij bijgedragen aan de nieuwe detailhandelsvisie Almere.

Bij de vestiging van nieuwe winkelvoorzieningen en/of de verplaatsing van bestaande vestigingen wordt in beginsel gekozen voor twee uitgangspunten:

  1. Een evenredige spreiding over de stad, en;
  2. De juiste functie op de juiste plaats.

Het principe van ‘een evenredige spreiding van winkels over de stad’ waarborgt de toegankelijkheid voor bewoners uit alle stadsdelen, waardoor consumenten voor deze voorzieningen een relatief beperkte afstand hoeven af te leggen. Met het principe van ‘de juiste functie op de juiste plaats’ koestert de visie de vitale onderdelen van de Almeerse winkelstructuur. In de afwegingsschema’s is deze keuze duidelijk weergegeven.

Voor de reguliere detailhandel onderscheidt de visie in Almere drie verzorgingsniveaus: stadsverzorgend, stadsdeelverzorgend en wijkverzorgend. Almere Centrum heeft de potentie uit te groeien tot één van de belangrijkste centrumgebieden van Nederland. Verdichting met andere functies, verbreding van het winkelaanbod en een compacter, maar krachtiger winkelhart zijn belangrijke opgaven voor Almere Centrum.

De stadsdeelcentra van Almere Haven, Buiten en straks Poort dienen de centra te zijn waar niet alleen alle stadsdeelverzorgende detailhandel een plek krijgt, maar ook aan andere publieksvoorzieningen met een stadsdeelverzorgende functie. Voor de winkelfunctie ligt krimp voor de hand. De focus ligt op de versterking van de functie van huiskamer van het stadsdeel (verblijven en ontmoeten).

De ondersteunende centra zijn belangrijk voor de dagelijkse verzorging van de bewoners in de wijken. Ze voorzien de Almeerse consument op relatief korte afstand van de woning van de dagelijkse boodschappen.

Ten slotte geldt dat er wordt ingezet op bestendiging van Doemere als hèt cluster van de stads- en regioverzorgende volumineuze detailhandel. Enkel tuincentra en bouwmarkten krijgen door hun beperktere verzorgingsgebied en frequentere bezoeken de kans om buiten Doemere te vestigingen.

Om de bestaande fijnmazige detailhandelsstructuur te behouden is het belangrijk dat er geen winkelclusters bij komen. Er zijn twee uitzonderingen: Nieuwe woonwijken waar voldoende draagvlak is voor een dagelijkse voorziening en voor de hoofdcentra van nieuwe stadsdelen, zoals Almere Poort. Nieuwe verspreide ontwikkelingen buiten de winkelgebieden worden niet mogelijk gemaakt.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Visie commerciële voorzieningen Zuidas

/ Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Zuidas is de laatste twee decennia uitgegroeid tot een internationale toplocatie waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer Lees meer