Een toekomstbestendige huisvestingsstrategie voor Pantar: betere huisvesting, duurzamer en goedkoper

Bureau Stedelijke Planning heeft samen met sociaal  leer- en werkbedrijf Pantar een strategie uitgestippeld voor de toekomstige huisvesting. Dit helpt Pantar bij beslissingen over de huisvesting. De huidige kwaliteit van de huisvesting, verwachte (ruimtelijke) ontwikkelingen en huisvestingsdoelen zijn  meegenomen in de strategie. Flexibiliteit en financiële verantwoordelijkheid staan centraal. “Met deze strategie kan Pantar zowel op korte als lange termijn inspelen op veranderende omstandigheden, besparen op de huisvestingslasten, het ruimtegebruik optimaliseren en een optimale werkomgeving voor het personeel realiseren. Locaties met een goede OV-bereikbaarheid zijn hierbij het streven.”

Inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving

Pantar heeft drie locaties en maakt daarnaast gebruik van tijdelijke locaties in Amsterdam en Diemen. In de directe omgeving zijn diverse ruimtelijke ontwikkelingen gaande die noodzaken tot nadenken over de huidige en toekomstige huisvesting. Frans Wittenberg, managing consultant bij BSP  “In Diemen is Pantar de laatste grote werkgever op een terrein dat langzaam verkleurt naar woningbouw. Ook in Amsterdam-Noord ligt er een visie om het gebied waar Pantar een locatie heeft te laten verkleuren. Dit zijn belangrijke externe factoren, maar we houden in de huisvestigingsstrategie ook rekening met duurzame mobiliteit. We willen voorkomen dat het huidige personeel de hele stad moet doorkruisen om op het werk te komen.”

Recent is de huisvestingsstrategie goedgekeurd door de Raad van Toezicht en kan de strategie in werking worden gezet. Frans: “Wij blijven Pantar ondersteunen”.

DATUM CONTACTPERSOON Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Woonvisie binnenstad Zwolle

/ Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle spreekt in de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ en de Woonvisie uit 2017 de ambitie uit om te groeien en verder Lees meer