Eigenaren dragen stadscentrum Beverwijk warm hart toe

Een groot aantal partijen zet zich in voor de verbetering van het stadscentrum van Beverwijk, zo ook de eigenaren van de (winkel)panden. Op 1 oktober 2015 was er een bijeenkomst met circa 50 vastgoedeigenaren waarin zij unaniem hebben besloten zich te gaan verenigen. Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk nieuwe ondernemers aan te trekken, de leegstand op te lossen en het winkel(vastgoed)bestand te verbeteren.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep Vastgoed, die in april 2015 van start is gegaan. Het is een van de pijlers, naast Retail, Fysiek en Gastvrijheid, om het stadscentrum van Beverwijk te verbeteren. Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning) en Ronald van Velzen (CityWorks) begeleiden de werkgroep Vastgoed. Bij de afsluiting van de bijeenkomst was duidelijk dat de aanwezigen hun grote voorkeur uitspraken voor oprichting van een samenwerkingsverband tussen de eigenaren in het stadscentrum van Beverwijk. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

Ook aan de fysieke uitstraling van het centrum van Beverwijk wordt nu al hard gewerkt. De vernieuwing van het stationsgebied is bijna klaar en de renovatie van het overdekte winkelcentrum de Beverhof is in volle gang. Ook is een proef met de autoluwe Breestraat gestart: de rijbaan voor de Beverhof is afgesloten voor het autoverkeer en de rijrichting in de Breestraat is omgedraaid. Aansluitend zal in 2016 en 2017 ook het winkelhart een metamorfose ondergaan.

Op het gebied van retail is recent een belangrijke stap gezet. Op 18 november heeft wethouder Tim De Rudder van de gemeente Beverwijk samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken een van de eerste RetailDeals gesloten. Hierin werken gemeenten samen met ondernemers – winkels, dienstverlening, vastgoed en horeca – aan een gezonde toekomst van hun binnenstad. Beverwijk is trots om tot de kopgroep te behoren. Omdat het ministerie van Economische Zaken, de ondernemers en de gemeenten de deals samen ondertekenen, kunnen de gemeenten de plannen snel uitvoeren. Het helpt hierbij dat in Beverwijk ook lokale en landelijke eigenaren de handen ineen slaan voor een vitaal stadscentrum.

DATUM LOCATIE Beverwijk OPDRACHTGEVER gemeente Beverwijk CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

Parkeerpanel Winkelen en Parkeren

De relatie tussen winkelen en parkeren lijkt vaak ingewikkeld. Om dit te veranderen moet de winkelier verder kijken dan de winkelpui, moet de parkeerexploitant buiten Lees meer