Europese Dienstenrichtlijn: onderbouwing evenredigheidseis supermarkten centrum gemeente Duiven

Bureau Stedelijke Planning gaat de gemeente Duiven ondersteunen met een nadere onderbouwing aan de Dienstenrichtlijn van de beperkingen voor supermarkten in het centrum van deze plaats. De gemeente Duiven heeft in het bestemmingsplan supermarkten Centrum Duiven namelijk beperkingen opgenomen voor de ontwikkelmogelijkheden van supermarkten. Supermarkten zijn in het centrum van Duiven alleen toegestaan op de specifiek aangeduide locaties in de bestemmingsplannen en het winkelvloeroppervlak is gemaximeerd tot de bestaande bebouwing. B&W kunnen ten behoeve van uitbreiding van de supermarkten door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de planologische regeling, waarbij het totaal aan winkelvloeroppervlak voor supermarkten eveneens is gemaximeerd. Verder bevat het bestemmingsplan een verbod op uitbreiding van detailhandel direct grenzend aan het Remigiusplein. Deze regelingen hebben tot doel dat er geen overaanbod wordt gerealiseerd (met leegstand tot gevolg) en dat de locaties van supermarktontwikkelingen te sturen zijn.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat voor deze planologische regeling voor supermarkten in het centrum een nadere onderbouwing inzake de evenredigheidseis noodzakelijk is. De Afdeling stelt ter beoordeling of in de eerste plaats de raad redelijkerwijs heeft kunnen concluderen dat de beperking van de rechtstreekse uitbreidingsruimte effectief is voor het bereiken van de daarmee beoogde doelen: het voorkomen van leegstand en het beperken van aan de uitbreiding gerelateerde gevolgen voor verkeer en parkeren. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt de gemeente Duiven met deze nadere onderbouwing. Eerder ondersteunden we onder meer al de gemeente Appingedam en Diemen met een nadere onderbouwing aan de Europese dienstenrichtlijn.

 

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Duiven CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

Europese Dienstenrichtlijn

Europese Dienstenrichtlijn

Hoe gaat u om met de Dienstenrichtlijn in uw ruimtelijk detailhandelsbeleid en formuleert u ‘Dienstenrichtlijn-proof’ beleid? Bureau Stedelijke Planning adviseert u graag. Onze jarenlange betrokkenheid Lees meer