Expertpool toeristische verhuur woonruimte

Per 2021 is de landelijke Wet Toeristische Verhuur van kracht gegaan. Hiermee krijgen gemeenten voor het eerst instrumentarium in handen om effectief te sturen op de ontwikkeling van toeristische verhuur van woonruimte (zoals Airbnb) in de lokale situatie. Dit is belangrijk omdat toeristische verhuur van woonruimte in sommige gevallen kan leiden tot het opdrijven van woningprijzen en druk legt op de toch al schaars beschikbare woningen.

Er zijn grote verschillen tussen het functioneren van de lokale Airbnb-markt in steden en/of in toeristische gemeenten. Soms gaat het om een relatief klein aantal actieve aanbieders of blijkt de vraag stabiel te zijn. In andere gemeenten zie je een relatief grote clustering in de binnenstad, terwijl er ook gemeenten zijn waar de ruimtelijke spreiding juist groot is. In sommige gevallen is er nauwelijks regulier hotelaanbod en vult Airbnb een hiaat op, terwijl in andere gevallen relatief veel wordt overnacht in woningen in vergelijking met hotels. Dit vraagt om maatwerk, zodat steden effectief en proportioneel beleid kunnen voeren.

Bureau Stedelijke Planning en Universiteit Utrecht hebben hiertoe hun kennis en ervaring gebundeld in de nieuwe Expertpool toeristische verhuur woonruimte (zoals Airbnb). De inzet is om gemeenten, provincies en andere partners te helpen met actuele marktinformatie op elk gewenst schaalniveau en advies over in hoeverre beleid nodig en wenselijk is voor de gemeente.

We zoeken als Expertpool naar genuanceerde standpunten op basis van gedegen informatie. Nuancering die in de media vaak ontbreekt. Het vertrekpunt is dat we particuliere verhuur zien als aanvulling op het reguliere hotelaanbod en op zichzelf een authentieke ervaring zou kunnen bieden voor de bezoeker. We willen zodoende bijdragen aan een eerlijker speelveld tussen hotels en particuliere verhuur. We zijn ervan overtuigd dat meer inzicht in en het richting geven aan toeristische verhuur van woonruimte de beste strategie is voor overheden om effectief te sturen op toeristische verhuur van woonruimte.

De Expertpool heeft tot doel:

  • Netwerkontwikkeling
  • Open kennisdeling en uitwisselen van goodpractises
  • Marktonderzoek op basis van de meest recente AirDNA-data (scraping)
  • Advies op maat over lokaal en regionaal beleid

De Expertpool bestaat uit een vaste kern, aangevuld met een flexibele schil van deskundigen op het vlak van wonen en recht.

DATUM CONTACTPERSOON Susanne Brugman MSc Susanne Brugman Bureau Stedelijke Planning susanne.brugman@sweco.nl
+31 (0)6 82900626

Deel deze pagina

gerelateerde informatie