Gebiedsontwikkeling Reeve: een nieuw dorp in Kampen

In Kampen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het woongebied Reeve. Dit nieuwe dorp krijgt een aantrekkelijke ligging aan het Reevediep, een bypass van de IJssel. Deze ligging biedt de mogelijkheid voor een groen en waterrijk woonmilieu. Reeve wordt ontwikkeld door de gemeente Kampen en BPD. In Reeve komen 600 woningen, een jachthaven en voorzieningen. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt de planontwikkeling met marktonderzoek, planadvies, de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, het bestemmingsplan en een risico-analyse. Daarnaast is Joris Quaedflieg vanuit Bureau Stedelijke Planning gedetacheerd als projectleider voor het nieuwe bestemmingsplan.

Markt en afzetkansen goed in beeld
Reeve is onderdeel van het Ruimte voor de Rivier project IJsseldelta Zuid. Het nieuwe dorp is een grote investering. Daarom willen de gemeente Kampen en gebiedsontwikkelaar BPD goed onderbouwd inzicht in de marktkansen voor het woonprogramma en de voorzieningen. Binnen het woonprogramma heeft ruim een derde van de woningen een waterligging en kunnen 100 woningen zelfs zonder beperkingen per boot bereikt worden. Door de mogelijkheid grote zeilschepen direct bij de woning aan te leggen, onderscheidt Reeve zich van de waterrijke Vinex-wijken die vaak hoogstens met een sloep bereikt kunnen worden. Daarnaast zijn circa 200 woningen op een dijk gesitueerd, met een geweldig uitzicht over het omringende IJssellandschap. Aansluitend op het uitgebreide woonprogramma zijn ook enkele commerciële voorzieningen gepland in Reeve. Het gaat hierbij onder meer om horeca, een supermarkt en een jachthaven. Voor deze functies verzorgt Bureau Stedelijke Planning het marktonderzoek.

Krachtige Ladderonderbouwing cruciaal
Om de ontwikkeling van Reeve mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. Cruciaal onderdeel daarvan is een onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (Ladder). Bureau Stedelijke Planning heeft (i.s.m. Stec Groep) voor Reeve de Ladderonderbouwing opgesteld. Op basis daarvan zijn door buurgemeente Zwolle, provincie Overijssel en de gemeente Kampen afspraken gemaakt over de realisatie van 600 woningen in Reeve voor de komende tien jaar. Nu werken we aan de nadere uitwerking van de Ladderonderbouwing passend bij het stedenbouwkundige plan (Delva Landscape Architects). Specifiek onderdeel is het bepalen van de bovenlokale aantrekkingskracht van Reeve. Naast de woningen onderbouwt Bureau Stedelijke Planning ook de voorzieningen aan de Ladder.

Projectleiding bestemmingsplan
Het hele proces rond het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Reeve, inclusief het coördineren van alle onderzoeken die hiervoor plaatsvinden, wordt verzorgd door Joris Quaedflieg, teamleider project- en gebiedsontwikkeling van Bureau Stedelijke Planning. Joris is bij de gemeente Kampen gedetacheerd als projectleider voor het nieuwe bestemmingsplan.

DATUM LOCATIE Kampen OPDRACHTGEVER Gemeente Kampen Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ladderonderbouwingen

Voor u aan de slag kunt met uw ontwikkeling moet de behoefte aan het nieuwe programma inzichtelijk worden gemaakt in het kader van de Ladder Lees meer