Gedoseerde ontwikkkeling detailhandel Campus Amsterdam Zuidoost voldoet aan behoefte

Direct ten noorden van Amsterdam Medisch Centrum (AMC) ligt het kantoren- en bedrijventerrein Amstel III. Op de locatie rond het Holendrecht Centre wordt een community campus van circa 1.500 woningen met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van Blauwhoed de regionale behoefteraming voor de detailhandel opgesteld. Een gedoseerde detailhandelsontwikkeling tot 1.500 m² bvo op de Community Campus Amsterdam, gericht op alleen de bewoners en gebruikers van het gebied, en zonder autonome aantrekkingskracht op een groter gebied past binnen de actuele regionale behoefte aan detailhandel in het gebied.

Doelgroep van de woningen op de campus zijn vooral studenten en werknemers van het AMC. De woningen worden gerealiseerd in een drietal gebouwen met in de plint diverse voorzieningen. Deze voorzieningen richten zich op de inwoners van de community campus en op de werknemers en bezoekers van het AMC en de andere bedrijven.

Conclusie van de behoefteraming is dat de beoogde voorzieningen, waaronder detailhandel, bijdragen aan de vorming van een multifunctioneel woon-werkgebied zoals voorzien in het gehele gebied Amstel III. De Community Campus Holendrecht heeft ruim voldoende draagvlak voor detailhandel vanuit een mix van inwoners, werknemers en bezoekers. De verschillende soorten voorzieningen dragen in belangrijke mate bij aan de succesvolle ontwikkeling van de Campus. Ze verlevendigen het gebied en dragen bij aan het woongenot en de sociale cohesie van de inwoners. Daarnaast zorgen de voorzieningen voor economische dynamiek en onderlinge kruisbestuiving: bewoners combineren bijvoorbeeld hun boodschappen of een sportactiviteit met horecabezoek. Voorzieningen dragen ook bij aan het vestigingsklimaat: bewoners, bedrijven en instellingen laten hun vestigingsplaatskeuze mede afhangen van de attractiviteit van het voorzieningenniveau.

DATUM LOCATIE Amsterdam OPDRACHTGEVER Blauwhoed CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie