Geen behoefte aan bedrijventerrein Oostvlietpolder in Leiden

Op basis van een regionale behoefteraming voor bedrijventerreinen in de regio Leiden heeft Bureau Stedelijke Planning aangetoond dat er geen behoefte bestaat aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder (29 ha). Op basis van de vraag-aanbodanalyses is er slechts behoefte aan 8 ha additionele bedrijventerreinen. Dit metrage kan ingepast worden op andere locaties in Leiden en omgeving.

 De Oostvlietpolder in Leiden is in 2008 door de gemeenteraad aangemerkt als “uit te werken gebied voor bedrijvenpark”. Begin 2014 is het bestemmingsplan echter gewijzigd en heeft het gemeentebestuur besloten de locatie groen te houden. In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland. Door het schrappen van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein met een omvang van 29 hectare zou sprake zijn van een tekort aan (gemengde) bedrijventerreinen. De gemeente Leiden heeft aan Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven om de actuele behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Leiden te analyseren. Het onderzoek is in lijn met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking opgesteld waarbij de eerste, tweede en derde trede van de Ladder zijn doorlopen.

Op basis van een analyse van de vraag naar en het aanbod aan bedrijventerreinen in de regio is Bureau Stedelijke Planning tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van een actuele regionale behoefte van 29 hectare in de stedelijke as Leiden-Katwijk, maar slechts van ca. 8 hectare. De behoefte richt zich vooral op (moderne) gemengde bedrijventerreinen, met name in milieucategorieën vanaf 4.1. De beperkte behoefte kan binnen het bestaand stedelijk gebied van Leiden en de directe omgeving worden ingepast door intensivering van bestaande bedrijventerreinen of door geplande transformaties van bedrijventerreinen te schrappen. Wanneer niet het hele metrage binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden ingepast vanwege financiële haalbaarheid of de wet- en regelgeving, mag de resterende behoefte volgens de richtlijnen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking ook buiten het bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Ook hiervoor zijn binnen de regio meerdere opties naar voren gekomen. Als onderdeel van de Ladderonderbouwing heeft regionale afstemming plaatsgevonden met alle gemeenten in Holland Rijnland. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

DATUM LOCATIE Leiden OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie