Groen licht voor nieuwe bestemmingsplannen bedrijventerrein H2O

Bedrijvenpark H2O

De gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O) ontwikkelen gezamenlijk Bedrijvenpark H2O. Een bovenregionaal bedrijventerrein gericht op de logistiek dat ook ruimte biedt voor lokale en zwaardere bedrijvigheid. In eerste instantie richtte H2O zich alleen op de lokale bedrijvigheid uit de drie gemeenten. Door de economische omstandigheden en tegenvallende kavelverkoop werd deze positionering geheroriënteerd. Inmiddels is de interesse groot. Bureau Stedelijke Planning adviseerde bij de regionale afstemming die volgde en over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De nieuwe bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld.

Het gemengde bedrijvenpark bij knooppunt Hattemerbroek (A28/A50), ten zuidwesten van Zwolle is deels in de gemeente Oldebroek en deels in Hattem gelegen. Voor beide plandelen werd in 2005 een bestemmingsplan opgesteld, maar in de jaren daarna vestigden zich slechts enkele bedrijven op het terrein. In 2013 werd een nieuw perspectief door de gemeenten opgesteld waarin herprofilering van lokaal naar bovenregionaal bedrijventerrein een van de uitgangspunten was. In de regio zijn vervolgens in goed onderling overleg tussen de betrokken gemeenten en provincies afspraken gemaakt over de segmentering van de regionale bedrijventerreinen. Bureau Stedelijke Planning ondersteunde bij deze afstemming. Inmiddels hebben meerdere bedrijven zich op het terrein gevestigd en zijn er diverse geïnteresseerden.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het Hattemse en Oldenbroekse deel van Bedrijvenpark H2O heeft groen licht gekregen van de gemeenteraden. Bureau Stedelijke Planning gaat nu aan de slag met het adviseren over het prijsbeleid voor het bedrijventerrein. Ook voeren wij een toets uit op de gehanteerde uitgifteplanning.

DATUM OPDRACHTGEVER Bedrijvenpark H2O CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie