Herijking portefeuillestrategie Amvest Residential Core (ARC)

De SYP, Van Sijpesteijnkade. Bron: Amvest

De SYP, Van Sijpesteijnkade. Bron: Amvest

In het afgelopen jaar werkte Bureau Stedelijke Planning aan de herijking van de portefeuillestrategie voor het Amvest Residential Core (ARC) Fund van Amvest. Het ARC Fund vormt met bijna 8.000 woningen het grootste fonds van Amvest en richt zich op duurzame eengezinswoningen en appartementen in het middeldure huursegment. Om optimaal te kunnen blijven presteren, wordt de strategie elke drie jaar herijkt. In het onderzoek uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning staat de toekomstbestendigheid en differentiatie binnen het ARC Fund centraal. In de herijking is er in het bijzonder aandacht voor relevante trends en ontwikkelingen, welke regio’s zich economisch en demografisch sterk zullen ontwikkelen en nieuwe doelgroepen en productcombinaties.

De herijking van de portefeuillestrategie die wij opstelden bestaat uit 4 bouwstenen: de analyse van de huidige portefeuille, trends en ontwikkelingen, analyse van de focusgebieden en visie op nicheproducten en doelgroepen.

Inspelen op belangrijkste economische, maatschappelijke en demografische trends
Trends en ontwikkelingen zijn een belangrijke graadmeter voor het toekomstige functioneren van de woningmarkt. Hierbij geldt dat demografische trends de langere termijn ontwikkeling van de woningmarkt bepalen en de economie de ontwikkelingen op korte en middellange termijn. Om een compleet beeld te krijgen van de meest relevante trends en ontwikkelingen, is de DESTEP-methode gebruikt. Hiermee is de woningmarkt benaderd vanuit demografisch-, economisch, sociaal-maatschappelijk-, technologisch-, ecologische en politiek oogpunt.

Verder kijken dan de Randstad
Het ARC Fund heeft een sterke focus op de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), maar heeft ook bezit in economisch sterke steden buiten de Randstad en de Brabantse stedenrij, zoals Groningen en Zwolle. Een belangrijke vraag is in hoeverre de huidige focusgebieden nog actueel en compleet zijn. Door werkgelegenheidsstructuur en (toekomstige) kenmerken op het gebied van demografie, economie en woningvoorraad naast elkaar te leggen, zijn er interessante nieuwe investeringsgebieden buiten de Randstad naar voren gekomen.

Productdiversificatie door nieuwe woonvormen
De diversiteit in woonvormen en doelgroepen neemt toe. Het aantal expats in Nederland groeit en we  zien steeds meer woonvormen waarin bewoners voorzieningen met elkaar delen. De potentie van diverse producten en doelgroepen zijn in beeld gebracht en op basis hiervan zijn verschillende kansrijke product-marktcombinaties voor het ARC Fund naar voren gekomen.

DATUM CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Woonvisie binnenstad Zwolle

/ Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle spreekt in de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ en de Woonvisie uit 2017 de ambitie uit om te groeien en verder Lees meer

Herijking woningportefeuilles

De woningmarkt is onderhevig aan trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het rendement en risicoprofiel van uw woningportefeuille. Wij kunnen u ondersteunen bij Lees meer

Wonen is meer dan stenen

Versnelling van de woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. De economie is in korte tijd zeer sterk aangetrokken en de woningmarkt draait op Lees meer

nieuwe woonvormen

Opkomst nieuwe woonvormen

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als Lees meer