Herijking visie boodschappenstructuur gemeente Doetinchem

Bureau Stedelijke Planning is in opdracht van de gemeente Doetinchem aan de slag gegaan met een herijking van een visie op de boodschappenstructuur. De gemeente krijgt verschillende verzoeken voor de uitbreiding en verplaatsing van supermarkten. Om de juiste keuzes te kunnen maken is een nieuwe visie op de boodschappenstructuur in de Achterhoekse gemeente gewenst.

In 2009 is een visie op de boodschappenstructuur van de kern Doetinchem vastgesteld. In de visie werd gestreefd naar een evenwichtige spreiding van dagelijkse winkelvoorzieningen, zodat iedere bewoner op korte afstand zijn boodschappen kan doen. Dat is gelukt. Supermarkten hebben sindsdien allemaal hun plek gevonden binnen de gewenste structuur. Nu wenst een groot deel van de gevestigde supermarkten uit te breiden en soms ook te verplaatsen. De supermarkten zijn relatief kleinschalig. Slechts 3 van de 17 supermarkten hebben een moderne maatvoering van 1.200 m² wvo (winkelvloeroppervlakte) of meer. Dit verklaart de wens tot uitbreiding en optimalisatie, die bij veel gevestigde supermarkten speelt.

In totaal ligt er voor minimaal 4.500 m² wvo aan netto uitbreidingsverzoeken van supermarkten. Als al deze plannen doorgaan, betekent dit een toename van het supermarktareaal van ruim een kwart ten opzichte van het huidige aanbod in de gemeente. De kwantitatieve ruimte ontbreekt echter om alle initiatieven te honoreren.

In overleg met de gemeente én supermarktondernemers wordt de komende weken bezien hoe om te gaan met dit dilemma. Hoe kan enerzijds gehoor worden gegeven aan de wensen tot optimalisatie van supermarkten en anderzijds wildgroei (en daarmee ongewenste kaalslag) worden voorkomen?

 

 

DATUM LOCATIE Doetinchem OPDRACHTGEVER gemeente Doetinchem CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie