Projectmanagement Kijkduin; badplaats nadert realisatiefase

Het college van B&W in Den Haag heeft op 1 november 2016 het projectdocument en de bijbehorende grondexploitatie voor Kijkduin vastgesteld. Hiermee bereikt het project na jaren planvorming en overleg met de betrokken marktpartijen de realisatiefase. Naast de vernieuwing van de badplaats bestaat de herontwikkeling uit de realisatie van een drietal woonbuurten in het binnenduingebied en een uitbreiding van de internationale school. Projectleider Joris Quaedflieg is vanuit Bureau Stedelijke Planning bij de gemeente Den Haag gedetacheerd en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van één van de woonbuurten. Deze wordt ontwikkeld volgends de methodiek van particulier opdrachtgeverschap. Daarnaast stuurt Joris Quaedflieg de planvorming voor het Landschappelijk Raamwerk aan; dit omvat de openbare ruimte in de badplaats en de natuurversterking in het binnenduingebied.

Voor de openbare ruimte in de badplaats is in samenwerking met West 8 landschapsarchitecten uit Rotterdam een visie opgesteld. Het omringende duinlandschap komt hierbij ook terug in de badplaats zelf. Door het duinlandschap ook in de badplaats zelf een plek te geven, wordt tevens op logische wijze het hoogteverschil opgelost tussen de toegang, de boulevard en de beide vastgoedontwikkelingen. Daarnaast komt aan de boulevard een ‘Balkon aan Zee’ met ruimte voor evenementen en verblijven en vernieuwen eigenaren Fred en Boha het Atlantic Hotel en winkelcentrum.

De herontwikkeling van Kijkduin voorziet ook in de bouw van ongeveer 650 woningen: sociale- en vrijesectorhuur, reguliere koopwoningen, appartementen en eengezinswoningen. De hierbij betrokken ontwikkelaars zijn Synchroon en Schouten Bouw. Op de locatie Schapenatjesduin ontwikkelt de gemeente zelf een woonwijk met 120 woningen in een nieuw aan te leggen duinlandschap. Particulieren kunnen hier straks een kavel kopen om de eigen woning zelf op te bouwen. Rond de woonbuurten worden het duinkarakter en ecologie van het landschap versterkt en beter ontsloten met recreatieve routes.

 

Bron afbeelding: Samengesteld door West 8 in opdracht van de gemeente Den Haag, op basis van ontwerpen van INBO (hotel), KOW (winkelcentrum) en West 8 (buitenruimte) 

DATUM LOCATIE Kijkduin OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Masterplan Kijkduin

/ Gemeente Den Haag

Op 19 mei 2010 stemde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag in met het Masterplan Kijkduin. Joris Quaedflieg van Bureau Lees meer