Herontwikkeling stationsgebied Leiden van start met De Lorentz

Station Leiden Centraal is een van de drukste stations van Nederland en een belangrijke entree tot de oude binnenstad. Het stationsgebied heeft echter niet de uitstraling en voorzieningen die daarbij passen. De gemeente wil daarom een levendige stationsbuurt realiseren met een volwaardige mix van functies. De Lorentz is het eerste bouwplan in de herontwikkeling van het stationsgebied van Leiden. Bureau Stedelijke Planning adviseerde de gemeente in 2011 over de functionele programmering van het stationsgebied en de ruimtelijke hoofdstructuur. Recent leverden wij bovendien de regionale behoefteramingen voor de geplande functies in het multifunctionele project De Lorentz in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Het stationsgebied van Leiden wordt de komende jaren ingrijpend vernieuwd. Het gebied krijgt een geheel nieuw gezicht en wordt een plek om te wonen, te werken en te ontspannen. Dit is hard nodig: al jarenlang zien de treinreizigers aan de stadskant van het station een braakliggend terrein met tijdelijke fietsenstallingen en verouderde gebouwen. Binnen het stationsgebied zijn diverse deelgebieden aangewezen. Het eerste deelgebied dat ontwikkeld wordt is het Rijnsburgerblok. Dit blok is gelegen tussen het Schuttersveld, het Ballonpad, de Stationsweg en het Stationsplein. De ontwikkeling van het Rijnsburgerblok vindt plaats in twee fasen. De eerste fase betreft een multifunctioneel gebouw tegenover Leiden Centraal, genaamd de Lorentz. De Lorentz bestaat uit kantoren en woningen. De plint is bestemd voor horeca, detailhandel, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

Voor deze functies heeft Bureau Stedelijke Planning in opdracht van de gemeente Leiden een onderbouwing opgesteld in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijk. Het Rijnsburgerblok is in binnenstedelijk gebied gelegen. Alleen de eerste trede van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is daarom van toepassing. De eerste trede betreft een onderbouwing van de actuele regionale behoefte. De bouw van De Lorentz zal een enorme impuls betekenen voor het stationsgebied, maar ook voor de stad. De start van de bouw van de eerste fase van De Lorentz staat gepland voor de zomer van 2016. De voorbereidingen zijn momenteel al volop zichtbaar in het stationsgebied

DATUM LOCATIE Leiden OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie