Herontwikkeling winkelcentrum Leidsenhage van start

Op 20 januari 2016 heeft de Raad van State de schorsing van het bestemmingsplan Leidsenhage opgeheven, waardoor de herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage verder kan. Bureau Stedelijke Planning heeft initiatiefnemer Unibail-Rodamco en de gemeente Leidschendam-Voorburg begeleid in de planprocedure en verzorgde de toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met de Provincie Zuid-Holland. In het onderzoek heeft Bureau Stedelijke Planning nieuwe methodes ontwikkeld om de effecten op winkelleegstand te becijferen.

De traditionele methode, waarbij de extra omzetclaim wordt verdeeld naar rato van de huidige omzetherkomst, is in het geval van Leidsenhage niet toereikend. Er is immers sprake van een relatief grote uitbreiding en een wezenlijk ander planconcept. Meer dan voorheen gaat Leidsenhage concurreren met gemeenten en aankoopplaatsen van hogere orde, over een veel grotere afstand dan tot op heden. Dit leidt tot een verandering in regionale koopstromen. In de nieuwe effectenanalyse van Bureau Stedelijke Planning is hier voor de regio’s Haaglanden en Holland Rijnland rekening mee gehouden. Naast dat de integrale herontwikkeling distributief verantwoord is en de economische bijdrage per saldo positief is, is de (omzet)verdringing in regionaal opzicht gering.

Op 15 maart begint de sloop van het kantorencomplex van Leidsenhage en de daaronder gelegen winkels. Alle panden van het complex staan leeg. De winkels en restaurants zijn (tijdelijk) gesloten of verplaatst totdat een plek in het vernieuwde Leidsenhage beschikbaar is. De sloop is nodig om Leidsenhage te transformeren tot een modern winkelcentrum. Naast de 230 winkels wordt een megabioscoop van Kinepolis gerealiseerd en een Dining Experience met verschillende bars en restaurants. De kracht van dit centrum wordt de diversiteit van het aanbod op één locatie, die een wisselwerking tussen de verschillende functies mogelijk maakt. Internationaal is de kracht ervan aangetoond.

Leidsenhage is grotendeels eigendom van Unibail-Rodamco, Europa’s grootste eigenaar van winkelvastgoed. Het bedrijf voert een actief beleid om zijn winkelaanbod te vernieuwen, om zo ruimte te bieden aan nieuwe concepten en in te spelen om de veranderende behoefte van de consument.

DATUM LOCATIE Leidschendam OPDRACHTGEVER Unibail-Rodamco CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie