Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling

De markt voor vrijetijdsbesteding maakt een enorme groei door. In tegenstelling tot de bedrijven-, kantoren- en winkelmarkt is er vrij weinig bekend over het (economisch) belang van de leisuremarkt. Dit is voor de NVM Bedrijfs Onroerend Goed reden geweest Bureau Stedelijke Planning onderzoek te laten verrichten naar het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling. Het onderzoek wijst uit dat leisurefuncties een grote economische spin-off hebben, een gebied identiteit verschaffen en leiden tot hogere vastgoedwaardes. Het onderzoek is uitgebracht als NVM Publicatie 2009.

Vanaf het begin van de jaren zestig zijn de vrijetijdsbestedingen in Nederland spectaculair gestegen. Circa 20% van het huishoudbudget wordt besteed aan vrije tijd. Leisure is een belangrijke economische en maatschappelijke pijler geworden met een werkgelegenheid van circa 400.000 banen en een omzet van bijna € 37 miljard.

De economische spin-off van leisuretrekkers als bioscopen en musea, waarvan bezoekersaantallen kunnen oplopen van honderdduizend tot een miljoen of meer op jaarbasis, is enorm. De indirecte of afgeleide bestedingen en werkgelegenheid zijn vaak veel groter dan de directe (bij de voorziening zelf). De wijde omgeving profiteert mee. Niet alleen in het stedelijk gebied, maar ook op het platteland kunnen leisure-activiteiten zoals maneges, golfbanen, welnesscentra, bed & breakfasts en bungalowparken een nieuwe impuls geven aan de omgeving.

De laatste jaren duikt leisure steeds vaker op bij integrale vastgoedontwikkelingen. Leisure heeft de kracht om een gebied een onderscheidend vermogen en sterk(er) imago geven en op die manier bezoekers, bewoners, bedrijven en andere voorzieningen aan te trekken.

Ook voor NVM bedrijfsmakelaars is leisure een belangrijke groeimarkt. De NVM bedrijfsmakelaar kan een brugfunctie vervullen tussen vastgoedpartijen en leisure-exploitanten. Door betere samenwerking en uitwisseling van (lokale) kennis en expertise kan deze markt beter worden ontwikkeld.

Download hier: Leisuremarktonderzoek 2009

DATUM LOCATIE Amsterdam OPDRACHTGEVER NVM CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft th@stedplan.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina