Holland Park Diemen; transformatie kantorengebied naar woonwijk met 3.000 woningen

In Diemen vindt een transformatie plaats van een grootschalig kantorengebied (30 ha.) met structurele leegstand naar een wijk met 3.000 woningen en diverse voorzieningen. De ontwikkeling vindt plaats door Snippe Projecten uit Amsterdam in samenwerking met Bouwaccent uit Waalre. Bureau Stedelijke Planning adviseerde in 2007 de gemeente Diemen over de planvorming van dit gebied dat onderdeel uitmaakt van het kantorengebied Bergwijkpark-Noord. Recent leverden wij bovendien voor Snippe de regionale behoefteraming voor de geplande voorzieningen.

Qua omvang is Holland Park een voor Nederland ongekende transformatie. 100.000 m² vooral lege kantoren worden omgevormd naar een woonwijk met grachten en een park. De verkoop van de woningen verloopt voorspoedig. Holland Park is ontworpen door de Nederlandse architect Sjoerd Soeters, bekend van onder andere het Amsterdamse Java-Eiland, en de wijk Sluseholmen in Kopenhagen. Soeters ontwerpt ook een deel van de woningen, naast andere vooraanstaande Nederlandse architecten. Bergwijkpark-Noord kampte met een enorme kantorenleegstand. Om het gebied weer toekomst te geven heeft de gemeente Diemen, op basis van een advies van Bureau Stedelijke Planning, besloten om Bergwijkpark-Noord te transformeren tot een stedelijk woon-werkgebied. Daartoe werd in 2013 het Masterplan Bergwijkpark vastgesteld, waarin een raamwerk voor de gewenste ontwikkeling is geschetst. Dit is in 2014 uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Plan en een Beeldkwaliteitsplan voor Holland Park. In Holland Park worden circa 3.130 woningen (exclusief de 250 appartementen die reeds in ontwikkeling zijn) gerealiseerd. Recent werd bekend dat zich ruim 10.000 potentiele kopers hebben aangemeld. Daarnaast biedt het plan ruimte voor de nodige voorzieningen, die zullen bijdragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het nieuwe Bergwijkpark-Noord, zoals detailhandel (inclusief persoonlijke dienstverlening), horeca, kleinschalige bedrijfsruimten, maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen. De nieuwe wijk grenst aan de Campus Diemen-Zuid, waar 50.000 m² kantoorruimte is hergebruikt voor duizend studentenwoningen met veel voorzieningen. Alle studentenwoningen zijn in korte tijd verhuurd en er is een lange wachtlijst om hier te mogen wonen. Het project is een ontwikkeling van Snippe Projecten, Van Wijnen en Ramphastos Investments. Campus Diemen Zuid is de grootste zelfvoorzienende Nederlandse studentencampus naar Amerikaans model. Het complex bestaat uit vijf gebouwen met 939 appartementen en circa 4.650 m² commerciële ruimte. Amerikaanse woninginvesteerder en assetmanager Greystar heeft het project gekocht. De verkoop vormt de grootste beleggingstransactie in studentenhuisvesting in Nederland tot nu toe. In mei 2015 ontving de metaformose van Bergwijkpark tot de woonwijken Holland Park en Campus Diemen de transformatieprijs voor de Metropoolregio Amsterdam. Ook omdat het project een voorbeeld is van een geslaagde samenwerking tussen gemeente en ontwikkelaar. Foto: Soeters Van Eldonk architecten

DATUM LOCATIE Diemen OPDRACHTGEVER Snippe Projecten BV CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie