In Beverwijk slaag je altijd!

Beverwijk

Bron afbeelding: Harry Hobo, Diax

Detailhandel staat bij de gemeente Beverwijk hoog op de agenda. Eind 2015 heeft Beverwijk als een van de eerste gemeenten een Retaildeal ondertekend. Gemeenten werken door middel van de retaildeal aan toekomstgerichte, levendige binnensteden. Er zijn diverse acties voor het centrum in gang gezet. Parallel hieraan heeft de gemeente in 2016 samen met de andere gemeenten in de IJmond een regionale detailhandelsvisie opgesteld. Aansluitend daarop had de gemeente Beverwijk behoefte aan een lokale vertaling. Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Beverwijk ondersteund bij het opstellen van het lokale detailhandelsbeleid.

Beverwijk beschikt over een divers en omvangrijk winkelaanbod. Een viertal winkelconcentraties trekken niet alleen bezoekers uit de stad, maar ook uit de (verre) regio: het Stadscentrum, MARLO, de Bazaar en de Woonboulevard. Deze vier winkelconcentraties liggen op een afstand van minder dan een kilometer van elkaar. Dit is uniek binnen het Nederlandse winkellandschap. Hiermee heeft Beverwijk geweldige troeven in handen. De vier winkelgebieden kennen een afwijkende positionering en hun bezoekers hebben wezenlijk andere bezoekmotieven. In essentie gaat het erom dat deze winkelgebieden zich vanuit hun eigen kracht verder weten te onderscheiden, versterken én verbinden. Beverwijk wordt zo nog sterker als de regionale winkelstad geprofileerd, met diverse onderscheidende gebieden. Het kan zijn dat consumenten in een winkeltrip meerdere winkelgebieden bezoeken, dan wel in gescheiden winkeltrips maar frequenter komen. In Beverwijk slaagt de consument altijd!

In zowel de Regionale Detailhandelsvisie IJmond (2016), het provinciaal detailhandelsbeleid, de landelijke Retailagenda (2015) als de provinciale RetailDeals (2016) wordt verzocht voor sterke(re) winkelgebieden te zorgen. De gemeente Beverwijk zet in op:

  • Minder en meer compacte(re) winkelgebieden: een zestal winkelgebieden vormt de ‘nieuwe’ hoofdwinkelstructuur in Beverwijk. Een tweetal winkelgebieden vervallen als winkelgebied. Het Stadscentrum en de Woonboulevard worden compacter. Van de andere winkelgebieden worden de grenzen niet verder opgerekt.
  • Een reductie van het winkelareaal met 5.000 tot 10.000 m² wvo de komende vijf jaar. Deze reductie wordt gevonden door buiten de hoofdwinkelstructuur geen nieuwe detailhandel meer te bestemmen, waar mogelijk weg te bestemmen en/of de bestemming te verbreden om transformatie mogelijk te maken van detailhandel naar niet-detailhandel.

Door in te zetten op kansrijke winkellocaties en detailhandel elders terug te dringen – en ook geen nieuwe initiatieven of uitbreidingen toe te staan – ontstaat een meer vitale winkelstructuur. In de Hoofdwinkelstructuur ligt het accent op detailhandel en horeca en winkelondersteunende functies. Blurring concepten worden hier in afgebakende gebieden gefaciliteerd. Dergelijke concepten voorzien in een behoefte van de hedendaagse consument en retailer. Ze zorgen voor meer levendigheid en economische dynamiek.

Er is de afgelopen tijd veel aandacht uitgegaan naar het Stadscentrum. Het Stationsplein en de Beverhof zijn al vernieuwd. De Breestraat en Zeestraat worden momenteel heringericht. De eigenaren hebben zich verenigd. Beverwijk Startup is gelanceerd, een datingsite waar huurders voor lege panden gezocht worden. We zien nu al de resultaten. Er zijn 20 nieuwe winkels verhuurd en 10 verbouwd. De leegstad is gehalveerd. De aanpak is succesvol en wordt verder gecontinueerd en ook uitgerold naar de andere vijf winkelgebieden in de hoofdwinkelstructuur.

Download: Beverwijk Detailhandelsbeleid 2017-2022

DATUM LOCATIE Beverwijk OPDRACHTGEVER gemeente Beverwijk CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie