Innovatieve herontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt gewerkt aan herontwikkeling van het stationsgebied. Hierbij wordt het oude Stationsplein ontwikkeld tot een groen stationspark en een aantrekkelijke entree voor de stad. In de plannen is tevens ruimte voor nieuw te ontwikkelen vastgoed. Wij adviseren de gemeente met een marktverkenning en ontwikkelstrategie. Daarbij wordt ingezet op een innovatief en duurzaam vastgoedconcept met meerwaarde voor de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte.

Groeistad Heerhugowaard
Heerhugowaard heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een stad met een goed ondernemersklimaat, een groene woonomgeving en volwaardige stedelijke voorzieningen. De gemeente ziet het Stationsgebied als een kansrijke locatie om zowel commerciële als maatschappelijke functies te ontwikkelen. Dit krijgt gestalte door de vastgoed(her)ontwikkeling op het Stationsplein. De gemeente is hierbij zeer ambitieus, maar tegelijkertijd moet er een realistisch en uitvoerbaar programma komen.

Marktonderzoek: Quick Scans
Om op efficiënte wijze te komen tot een haalbaar programma maakt Bureau Stedelijke Planning onder meer gebruik van Quick Scans. Een Quick Scan is een verkorte, globale marktverkenning van een specifieke functie en gaat in op het marktperspectief, potentiële doelgroepen en kansrijke product-marktcombinaties. De functies die worden opgenomen in de Quick Scans zijn tijdens een interactieve sessie met beleidsmedewerkers van de gemeente geselecteerd aan de hand van markt-, ruimtelijke en beleidstechnische criteria.

Ontwikkelstrategie
Met de uitkomsten stellen wij scenario’s op voor de ontwikkeling van het gebied waarin we onder andere een verkenning opnemen van potentiële marktpartijen om te betrekken bij ontwikkeling. Hiervoor maakt Bureau Stedelijke Planning gebruik van haar uitgebreide netwerk en kennis van de markt.

Bureau Stedelijke Planning inspireert: extra focus op duurzaamheid
Heerhugowaard loopt voorop als het gaat om duurzaamheid in stedelijke ontwikkeling, met als vlaggenschip de Stad van de Zon. Ook bij herontwikkeling van het stationsgebied zijn de ambities voor duurzaamheid groot. Bureau Stedelijke Planning adviseert de gemeente over extra kansen voor duurzaamheid op het gebied van circulaire economie, klimaatadaptatie, functiemenging en innovatieve technieken voor toepassing in het vastgoed.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie

De beoogde ontwikkeling en het proces van een centrum- of gebiedsontwikkeling vertalen wij in een gebiedsvisie met ontwikkelingsstrategie. Bureau Stedelijke Planning doet dit met gespecialiseerde Lees meer