Kansen voor functiemenging op bedrijventerreinen Weesp

De gemeente Weesp wil optimaal gebruik maken van haar werklocaties en vroeg ons hoe de ruimte op bedrijventerreinen beter benut kan worden. In een verdiepende analyse onderzochten wij de mogelijkheden van functiemenging en eventuele (negatieve) gevolgen voor bestaande bedrijvigheid.  

Weesp groeit hard en er lijkt een tekort te ontstaan aan functies als kinderdagopvang, leisure en maatschappelijke functies. Ook streeft Weesp naar optimaal gebruik van haar werklocaties. Het uitgangspunt daarbij is de bestaande terreinen beter benutten voordat er uitbreiding mogelijk is. De bedrijventerreinen in Weesp zijn vrijwel volledig uitgegeven en de leegstand is beperkt.

Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente Weesp onderzocht hoe de ruimte op bedrijventerreinen beter benut kan worden, door middel van een verdiepende analyse naar de mogelijkheden voor functiemenging en mogelijke (negatieve) gevolgen voor bestaande bedrijvigheid. De kansen voor de inpassing van functies waaraan (mogelijk) tekort is in Weesp en die inpasbaar zijn op werklocaties stonden centraal in dit onderzoek. Hierbij hielden we zowel rekening met de marktvraag vanuit bewoners, maar ook met de behoefte van ondernemers op de bedrijventerreinen. Voorkomen moet worden dat bestaande bedrijven worden beperkt in hun bedrijfsvoering doordat er andere functies worden toegevoegd. De marktbehoefte, de huidige gebruikers en de kansen voor intensivering moeten daarom goed op elkaar worden afgestemd.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek hebben wij allereerst gekeken naar de economische ontwikkeling van Weesp. Vervolgens stelden wij door middel van een multicriteria-analyse een shortlist op met kansrijke functies voor functiemenging in Weesp. Voor deze kansrijke functies hebben wij quickscans uitgevoerd om de marktbehoefte in beeld te brengen. Tot slot hebben wij voor deze marktbehoefte de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden op werklocaties in Weesp in beeld gebracht. Dit resulteerde in een helder beeld van de functiemengingskansen om bestaande bedrijventerreinen in Weesp beter te benutten.

 

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategie werklocaties Schiedam

Bureau Stedelijke Planning werkt aan een strategie voor de werklocaties in de gemeente Schiedam. Deze ruimtelijk-economische onderbouwing is onderdeel van de economische visie die parallel Lees meer

Vier lessen over menging wonen en werken

Het mengen van wonen en werken is hot. De laatste jaren is Bureau Stedelijke Planning in toenemende mate als adviseur en projectleider betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen in heel Nederland waarbij het mengen Lees meer