Kloosterhotel en tuinwoningen in voormalig klooster in Koningsbosch

In het uiterste zuidoosten van Midden-Limburg ligt Koningsbosch. Blikvanger in dit dorp is het kloostercomplex ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’. Voor zowel het klooster als de tuin zijn plannen voor herontwikkeling. Het voormalige kloostergebouw wordt ingericht als kloosterhotel met 100 kamers en diverse faciliteiten. In de voormalige kloostertuin zijn 45 tuinwoningen voorzien. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de initiatiefnemer in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking de onderbouwingen voor deze twee functies opgesteld. Vervolgens is voor het hotel ook een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Colliers dat dienst doet als onderlegger voor beslissingen van potentiële hotelexploitanten.

Het voormalige klooster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed, de kloostertuin met muur en de Lourdesgrot zijn deels Rijksmonumenten. Het klooster leent zich qua gebouw en inrichting voor een kloosterhotel met bijbehorende faciliteiten en een deel van de tuin voor bijzondere tuinwoningen. Met de integrale herontwikkeling van het kloostercomplex krijgt een leegstaand en in verval geraakt monument een nieuw leven, met respect voor het verleden.

Een zekere opwaardering en modernisering van het hotelaanbod in de regio van Koningsbosch is welkom. Bij de gemeente, regio en provincie staat toerisme en recreatie hoog op de agenda. Daarbij past een modern aanbod aan verblijfsaccommodaties. De provincie faciliteert bij voorkeur nieuwe ontwikkelingen in leegstaande beeldbepalende objecten en monumenten. Het kloostercomplex geeft bijzonder cachet aan de ontwikkeling, met respect voor de waarden van het klooster(complex). De combinatie met hotel- (en eventueel ook buurt) ondersteunende voorzieningen en woningen in de kloostertuin geven extra mogelijkheden.

De ontwikkeling van het bijzondere project in een monumentaal kloostercomplex met levensloopbestendige woningen in de tuin is uniek in de gemeente Echt-Susteren en omgeving. Het project voegt een nieuw segment toe aan de lokale woningmarkt. Het woningbouwplan sluit ook aan op het regionaal beleid om de voorraad levensloopbestendige woningen uit te breiden. Tevens sluit het woningbouwplan aan op het streven van de provincie Limburg om leegstaande monumenten opnieuw te benutten.

 

 

 

DATUM LOCATIE Koningsbosch CONTACTPERSOON drs. Toine Hooft th@stedplan.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie