Kostenbatenanalyse onderlegger voor Ontwikkelstrategie Haarlem Oost

De gemeente Haarlem en de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen hebben de Ontwikkelstrategie Haarlem Oost vastgesteld. Bureau Stedelijke Planning heeft hiervoor een kostenbatenanalyse uitgevoerd. Deze vormde een belangrijke basis voor de prioritering van de projecten voor de stedelijke vernieuwing van dit omvangrijke deel van de stad.

Haarlem Oost is in de afgelopen periode op veel plekken geherstructureerd. Ook in de komende periode ligt in dit deel van de stad de grootste opgave voor herontwikkeling. Deze ambities hebben de afgelopen jaren vorm gekregen in beleid, projecten, prijsvragen en andere initiatieven. De gemeente en de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen wilden weten welke ambities en plannen zich lenen voor strategische uitvoering. Hiertoe is een proces ontwikkeld dat tot doel heeft om de uitvoering van plannen en ambities voor Haarlem Oost op gang te helpen en een vliegwieleffect te creëren voor fysiek ruimtelijke initiatieven. Als onderdeel van dit proces is door Bureau Stedelijke Planning een kostenbatenanalyse uitgevoerd van 19 majeure projecten. Deze vormde een van de onderleggers voor de Ontwikkelstrategie voor Haarlem Oost.

De kostenbatenanalyse voor Haarlem Oost is gebaseerd op een aantal criteria die zijn ontleend aan een wetenschappelijk model voor de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad. De stedelijke vernieuwingsprojecten zijn getoetst op deze criteria. Enerzijds op de effecten op stedelijk niveau, en anderzijds op wijkniveau. Vervolgens zijn de kosten van de projecten in beeld gebracht. Tezamen heeft dit geresulteerd in een prioritering van de 19 projecten. Hieruit is gebleken dat de volgende projecten het meeste bijdragen aan de doelstellingen van de ontwikkelingsstrategie op zowel stedelijk als wijkniveau in combinatie met de hoogste opbrengsten of laagste kosten: Schalkwijk Midden, 023 Oost, Oostradiaal II, Beatrixplein, Slachthuisterrein en Schalkstad.
De Ontwikkelstrategie voor Haarlem Oost is inmiddels door het gemeentebestuur van Haarlem en de betrokken woningcorporaties vastgesteld.

DATUM LOCATIE Haarlem OPDRACHTGEVER Gemeente Haarlem Deel deze pagina

gerelateerde informatie