Ladder-onderbouwing leisure, retail, kantoren en onderwijs voormalig Kazerneterrein Venlo succesvol; ontwikkeling mag doorgaan

Het bestemmingsplan Aanpassing Kazernekwartier is met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk (definitief) van kracht geworden. Dit betekent dat de gemeente Venlo meerdere grootschalige leisure-concepten mag ontwikkelen op het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de gemeente Venlo de onderbouwingen opgesteld in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Uit het bestemmingsplan Kazerneterrein bleek dat een nieuw stadion voor voetbalclub VVV een belangrijk onderdeel vormde voor de ontwikkeling van het voormalige kazerneterrein. VVV trok zich echter terug uit het project. In augustus 2014 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een tussenuitspraak dat de gemeenteraad daarom de behoefte aan grootschalige leisure-functies en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan beter moest onderbouwen. In een eerdere uitspraak was de Raad van State al akkoord gegaan met de functies kantoren en onderwijs. Daarop schrapte de gemeenteraad eind november 2014 het voetbalstadion uit het bestemmingsplan en heeft Bureau Stedelijke Planning gevraagd aanvullend onderzoek te doen naar de behoefte aan leisure-functies op het voormalige kazerneterrein. De gemeenteraad heeft naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak met dit aanvullende onderzoek toereikend gemotiveerd dat ook zonder het voetbalstadion verschillende relatief grootschalige leisure-concepten kunnen worden ontwikkeld.

In het Kazernekwartier komt een gemengd aanbod tot stand bestaande uit: cultuur & vrije tijd, leisure, onderwijs, sport, commerciële/ zakelijke dienstverlening, kantoren en gezondheid. Het totaal uitgeefbaar areaal van het plangebied Kazernekwartier bedraagt 140.000 m2.

DATUM LOCATIE Venlo OPDRACHTGEVER Gemeente Venlo CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie