Ladderonderbouwing; bedrijvenpark De Kroon IJsselstein haalbare ontwikkeling

Op de bestaande bedrijventerreinen in IJsselstein is nagenoeg geen uitgeefbaar areaal meer beschikbaar. Dit terwijl ondanks de crisis de werkgelegenheid op de IJsselsteinse bedrijventerreinen in de afgelopen periode is gestegen. De gemeente presteerde hiermee veel beter dan Utrecht en Nederland. Om de groei van bedrijven te kunnen blijven faciliteren wil IJsselstein bedrijvenpark De Kroon ontwikkelen, een nieuw gemengd bedrijventerrein van ca. 9 hectare. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om voor het bestemmingsplan de onderbouwing te leveren in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

De locatie van De Kroon ligt aan de rand van IJsselstein en wordt aan de oostzijde begrensd door de A2. De gemeente ziet het bedrijvenpark als een kans om IJsselstein en de regio te presenteren. Dat betekent een hoogwaardig, regionaal bedrijvenpark dat de identiteit van de regio uitstraalt: ruimte, groen, water en vergezichten. De Kroon richt zich grotendeels op lokale en regionale bedrijven. Bureau Stedelijke Planning heeft aangetoond dat er behoefte bestaat aan bedrijventerreinen in de regio IJsselstein en heeft in dit kader de onderbouwing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking opgesteld.

DATUM LOCATIE IJsselstein CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie