Leiden ondergronds; al meer dan vijfhonderd ruimtelijke puzzels opgelost!

In Leiden kregen de meeuwen hun koningsmaal lange tijd op een presenteerblaadje aangereikt. In de binnenstad werd het huishoudelijk afval ingezameld via vuilniszakken langs de kant van de weg en daarbuiten via de – vaak uitpuilende – bovengrondse wijkcontainers. In 2012 besloot gemeente Leiden de bovengrondse wijkcontainers te vervangen voor ondergrondse restafvalcontainers. Tegelijkertijd werd besloten ook de binnenstad van ondergrondse containers te voorzien. Een ingewikkelde ruimtelijke puzzel volgde, waarbij boven- en ondergrondse belangen zorgvuldig werden afgewogen. Ronald Kleine, als projectleider van Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden betrokken bij dit project: “Een geweldige uitdaging. Goede afstemming tussen alle interne en externe partijen is cruciaal en constant nodig.”

Iedereen heeft huishoudelijk afval

Elk huishouden verzamelt huishoudelijk afval en moet dit afval kwijt kunnen. De betrokkenheid van de burgers bij de plaatsing van de ondergrondse containers is dan ook groot. Ronald: “Dit project heeft directe invloed op ieder individu, wat het extra interessant maakt. Ver lopen is niet ideaal, maar een container voor de voordeur ook niet. Door middel van voorlopige en definitieve aanwijsbesluiten hebben de inwoners van Leiden kunnen meebeslissen over de containerlocaties die door de gemeente zijn aangewezen.”

Verbetering van de openbare ruimte

Aan de hand van het aantal adressen in een woonwijk gedeeld door de capaciteit van de container wordt berekend hoeveel containers geplaatst moeten worden. De locatie dient zich binnen een redelijke loopafstand van 125 meter te bevinden, dient bereikbaar te zijn voor de vuilniswagen en dient te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het handboek openbare ruimte van de gemeente Leiden. Ronald: “Denk bijvoorbeeld aan een minimale afstand van twee meter vanaf de gevel, het zo goed mogelijk vrijhouden van rooilijnen en loopstromen en het beschermen van historische stadsaanzichten.”

De openbare ruimte in een wijk verbetert door het vervangen van de bovengrondse containers door de ondergrondse variant. Door rekening te houden met het handboek is er nog meer aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte en wordt de kwaliteit hoog gehouden.

De ondergrondse puzzel

Door het ondergronds brengen van een drie meter diepe container wordt er wel een nieuwe wereld van puzzelstukjes aangeboord. Archeologische vondsten, kabels en leidingen, vervuilde grond, damwanden, kademuurconstructies en rioleringen zorgen voor unieke driedimensionale puzzels bij de aangewezen locaties. Voor plaatsing dienen de grondonderzoeken te zijn verricht, kabels en leidingen in kaart te zijn gebracht en eventueel proefsleuven gegraven te worden om te controleren hoe de ondergrond er uit ziet.

Groen licht

Na een volledige – zowel boven- als ondergrondse – belangenafweging wordt de containerlocatie aangewezen en kan worden overgegaan tot de planning van uitvoering. Deze komt tot stand door middel van het vaststellen van een verkeersplan voor de uitvoering van de werkzaamheden op openbare wegen, de beschikbaarheid van de uitvoerder en de communicatie met de bewoners.

“Als projectleider is het belangrijk continue goed af te stemmen met alle partijen, van bewoners, belangenorganisaties en aannemer tot interne afdelingen als stedelijke ontwikkeling, communicatie en beheer.”

Na plaatsing krijgen bewoners een containerpas met bijbehorende gebruiksaanwijzing toegestuurd en kunnen de containers in gebruik worden genomen. Ook kan er dan gestart worden met het inplannen van het verwijderen van de bovengrondse containers.

Elke locatie doorloopt alle projectfasen

Elke locatie is een puzzel, een losstaand project, welke vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase doorlopen wordt. Van het vinden van een geschikte locatie, de planning van de  werkzaamheden, de uitvoering van de plaatsing en het uiteindelijk gebruik en beheer. Ronald: “Dit project biedt mij een geweldige uitdaging en leermogelijkheid doordat we met alle verschillende locaties in één project alle fasen van het planningsproces tegelijkertijd doorlopen. Inmiddels hebben wij met ons projectteam al meer dan vijfhonderd van deze puzzels opgelost en zijn de losse vuilniszakken en uitpuilende wijkcontainers bijna verleden tijd. Het is uitzonderlijk om de gehele historische binnenstad op dit systeem aangesloten te hebben.”

En de meeuwen? Die moeten vanaf nu elders op zoek naar hun koningsmaal.

Benieuwd naar de mogelijkheden van projectmanagement die Bureau Stedelijke Planning kan bieden binnen uw organisatie? Neem contact op met Joris Quaedflieg via jq@stedplan.nl of 06-12359403.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie