Waarborging belangen Leiden bij projectmanagement RijnlandRoute

Projectmanagement Rijnlandroute Leiden

Toekomstige situatie Lammenschansplein. Bron: Provincie Zuid-Holland (www.rijnlandrouteinbeeld.nl)

De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk – via de A44 – en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Het is een project dat door de provincie Zuid-Holland wordt getrokken. De gemeente Leiden is een belangrijke partner hierbinnen. Pierre Jochems is als zzp-er verbonden aan Bureau Stedelijke Planning en verzorgt het projectmanagement voor de gemeente Leiden. Zijn taak is het om de belangen van de gemeente te waarborgen richting provincie en de coördinatie van werkzaamheden binnen Leiden goed op elkaar af te stemmen. 

Een groot deel van de weg ligt op Leidens grondgebied. Dit maakt de belangen voor Leiden groot. De gemeente heeft een formele rol (vergunningverlener), maar heeft vooral ook een inhoudelijk belang bij het project. De bereikbaarheid van de stad moet geborgd worden tijdens de bouw en als resultaat van het project na afloop. Voor de gemeente vult Bureau Stedelijke Planning het projectmanagement in voor de RijnlandRoute binnen Leiden en specifiek het projectleiderschap voor het deelproject Europaweg/Lammenschansplein.

Het project is opgedeeld in drie deelprojecten:

  1. Ombouw van de N206/ Ir. G. Tjalmaweg (met name Katwijks grondgebied);
  2. De ombouw van de A44 en A4 en de nieuwe provinciale weg N434 waarvoor een tunnel wordt aangelegd;
  3. De aanpassing van de Europaweg/Lammenschansplein.

De volledige RijnlandRoute moet in 2022 gereed zijn.

Projectmanagement via Bureau Stedelijke Planning
Benieuwd naar de mogelijkheden van projectmanagement via Bureau Stedelijke Planning binnen uw gemeente? Of ZZP’er en geïnteresseerd in samenwerking? Neem contact op met Jeanette Kalthof via jk@stedplan.nl of +31 (0)6 13333149 voor meer informatie.

DATUM LOCATIE Leiden OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden CONTACTPERSOON mr. Jeanette Kalthof MBA Jeanette Kalthof Bureau Stedelijke Planning jeanette.kalthof@sweco.nl
+31 (0)6 13333149

Jeanette Kalthof is manager Projectmanagement bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie