Lessen evaluatie transformatiebeleid gemeente Rotterdam

Centrumgebieden en binnensteden versterken, een ‘hot topic’. De gemeente Rotterdam transformeerde de afgelopen jaren enkele gebieden met verspreide bewinkeling naar vooral wonen en vroeg ons hun aanpak te evalueren. Dit levert interessante lessen voor het transformatieproces.

In heel Nederland worden plannen gesmeed om centrumgebieden en binnensteden te versterken. De gemeente Rotterdam heeft hier al langere tijd ervaring mee. In de periode 2016 tot 2020 heeft de gemeente in Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Katendrechtse Lagedijk (KAT-WOL) een traject gevolgd gericht op de transformatie van overtollige winkelpanden buiten de retailconcentratiegebieden naar vooral wonen.

In opdracht van de gemeente hebben wij de transformatie-aanpak geëvalueerd. We onderzochten in hoeverre sprake was van doelbereik en of de ingezette instrumenten en middelen doeltreffend en doelmatig zijn ingezet.

Grote versus kleine vastgoedpartijen

Uit de evaluatie blijkt dat de doelstellingen – het verhogen van de leefbaarheid van de woongebieden en het versterken van het economische functioneren van de retailconcentratiegebieden – grotendeels zijn behaald. Daar hebben de ingezette instrumenten en middelen zeker een bijdrage aan geleverd. Om grote vastgoedpartijen te bewegen zijn de inzet van vastgoedcongressen en persoonlijke gesprekken de geijkte middelen.

Heel anders ligt dit bij kleine vastgoedpartijen. Zij moeten meer aan de hand worden meegenomen. De inzet van een transformatiemanager die de partijen aanjaagt en informeert is een sterke aanrader. Kleinere eigenaren hebben ook baat bij de aanwezigheid van een expertpool binnen de gemeente. Ook raden we aan om een pakket aan communicatiemiddelen in te zetten om transformaties op gang te brengen en subsidies in te zetten, bijvoorbeeld de bekostiging van een architect. Het overtuigen van kleinere eigenaren werkt het beste als wordt aangetoond dat zij er financieel beter van worden.

Subsidieregeling ‘Impulsaanpak centrumgebieden’

In totaal zijn in Rotterdam tussen 2016 en 2020 127 winkelpanden omgevormd. Daarmee is de KPI van 90 succesvolle transformaties die de gemeenteraad had opgelegd ruim behaald. Uiteraard kostte het proces wel veel tijd en geld en moet altijd de afweging worden gemaakt of het resultaat de inspanning waard is. Het Rijk en de Provincies denken hier gericht in mee. Op 9 mei 2022 heeft het Rijk de subsidieregeling ‘Impulsaanpak centrumgebieden’ gelanceerd en hebben verschillende Provincies aantrekkelijke transformatieregelingen. Met Rotterdam als sterk transformatievoorbeeld kunnen we zo in Nederland tot vitale retailgebieden komen.

DATUM CONTACTPERSOON Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina