Markt voor recreatiewoningen: vraag blijft stijgen, aanbod neemt af

Bureau Stedelijke Planning heeft – voor het vijfde jaar op rij – in opdracht van de NVM onderzoek uitgevoerd naar de markt voor recreatiewoningen in Nederland. Hieruit blijkt dat de vraag naar recreatiewoningen blijft stijgen; het aantal transacties is in 2017 met ruim 15% toegenomen. Opvallend is dat het aanbod voor het eerst in jaren afneemt. De gemiddelde transactieprijs stijgt in hetzelfde tempo als afgelopen jaren met een kleine 6%. De gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland blijft iets achter, maar regionaal nemen de verschillen toe.

Aantal transacties recreatiewoningen (2004 – 2017)           Vergelijking gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio (2017)


Bron: Kadaster 2018 (bewerking Bureau Stedelijke Planning)       Bron Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)

Sterk toegenomen vraagprijs in Zeeland
Regionaal zijn de recente ontwikkelingen in Zeeland het meest opvallend. In deze regio worden op dit moment meer recreatiewoningen gebouwd dan enig andere regio, maar ook de vraag neemt gestaag toe. De markt in Zeeland lijkt uit balans te raken. In de lagere prijsklassen droogt het aanbod op, terwijl dit in de hogere segmenten sterk toeneemt. Van alle recreatiewoningen in de prijsklasse boven de € 500.000 wordt bijna de helft in Zeeland aangeboden. De gemiddelde vraagprijs in Zeeland is, net als vorig jaar, weer sterk toegenomen en staat nu op € 428.471.

Daarmee loopt Zeeland steeds meer uit de pas met het Nederlands gemiddelde. De gemiddelde transactieprijs kwam vorig jaar uit op € 148.450. Een vergelijking van de gemiddelde transactie- en vraagprijs per regio illustreert de steeds groter wordende regionale verschillen in de markt voor recreatiewoningen.

Het leeuwendeel van de absolute toename van het aantal transacties in 2017 (578 meer dan in 2016) is toe te schrijven aan de drie topregio’s Veluwe/Utrechtse Heuvelrug, Kustgebied Noord-Holland en Zeeland. In overige regio’s zijn procentueel sterke stijgingen te zien, met name Kustgebied Zuid-Holland (45%), Flevoland (40%), Limburg en de Waddeneilanden (beide rond de 30%), maar dat zijn in absolute termen relatief kleine deelmarkten.

Ontwikkeling aantal transacties 2015 – 2017 per regio

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kadaster, NVM (bewerking Bureau Stedelijke Planning)

Naar verwachting zal de dynamiek in de markt voor recreatiewoningen verder toenemen. Deze dynamiek is het meest zichtbaar aan enerzijds de bovenkant van de markt en anderzijds de onderkant: het marktspectrum verbreedt zich. Daarbij intensiveert de relatie met de woningmarkt.

Voor de toekomst verwachten we de volgende ontwikkelingen:

  1. Een verdere afname van het aanbod, met name aan de onderkant van de markt. Steeds meer recreatieparken zullen worden gesaneerd (met name op de Veluwe en Noord-Brabant) of transformeren naar permanente woongebieden. Hierdoor zullen steeds meer parken uit de markt genomen worden, terwijl de nieuwbouwproductie stagneert. Enige uitzondering is de regio Zeeland.
  2. Sterkere groei van de gemiddelde transactieprijs. Gezien de afname van het aanbod en de in een aantal regio’s steeds krapper wordende markt, verwachten we voor dit jaar een sterkere groei dan de gemiddelde groei de afgelopen jaren (6%). Overigens wil een gemiddelde prijsstijging in een regio niet per se iets zeggen over de waarde ontwikkeling van een individuele woning.
  3. Steeds verdere verbreding van het spectrum van de markt: een groter wordend onderscheid tussen zeer succesvolle parken en locaties en minder succesvolle parken en locaties.

De verschillen tussen regio’s zullen naar verwachting blijven toenemen.

Het volledige rapport is te downloaden op: https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2018/recreatiewoningen

Meer informatie: Martijn Kanters, mk@stedplan.nl of 0182-689416

 

DATUM OPDRACHTGEVER NVM Deel deze pagina

gerelateerde informatie