Marktanalyse en programma van eisen Leiden Stationsgebied

In opdracht van de gemeente Leiden, Ymere en NS Poort heeft Bureau Stedelijke Planning een marktonderzoek verricht voor de herontwikkeling van het Stationsgebied in Leiden. De centrale vraag van dit onderzoek luidde:’Wat zijn vanuit het perspectief van de markt (vraag en aanbod) de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het te realiseren programma in het Stationsgebied (stadskant) in Leiden voor detailhandel, kantoren, leisure, wonen en maatschappelijke voorzieningen, en wat is, geredeneerd vanuit de doelgroepen en hun vestigingscriteria, de gewenste ruimtelijke vertaling per deelgebied?

Leiden Centraal behoort tot de grootste stations van Nederland. Daarnaast stopt een groot aantal stads- en streekbussen bij dit station. Mede door de toekomstige ontwikkelingen neemt de Leidse binnenstad en het Stationsgebied steeds meer een centrale positie in binnen de regio en de Randstad. De traditionele overstapfunctie van (grote) stations in Nederland maakt steeds meer plaats voor een dynamisch stadsportaal. In dit licht kunnen ook de plannen voor het Stationsgebied Leiden worden gezien.

Het Stationsgebied moet de verbindende schakel vormen tussen de binnenstad en het Bio Science Park. Bovendien moet het gebied een aantrekkelijke stadsentree worden, met een hoge dichtheid en sterke mix aan functies. De huidige inrichting is echter te laagwaardig om die functie goed te vervullen. Op dit moment past de uitstraling van het Stationsgebied niet bij de ambities van Leiden en een kwaliteitsverbetering is dan ook gewenst. Daarbij heeft de gemeente drie doelstellingen voor ogen:
1. Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de belangrijkste entree van Leiden.
2. Het versterken van de economische functie van het Stationsgebied door het vinden van de optimale combinatie van wonen, werken en mobiliteit.
3. Het bevorderen van bezoek aan de binnenstad vanuit het Stationsgebied, zodat daar meer bestedingen plaatsvinden.

Voor het Stationsgebied Leiden is een omvangrijk uitbreidingsprogramma opgesteld. Circa 1.000 woningen, 40.000 m² bvo kantoorruimte, 16.000 m² bvo, winkelruimte, 6.000 m² bvo leisurevoorzieningen en 8.000 m² bvo overige voorzieningen zullen volgens planning aan het gebied worden toegevoegd, met als doel de bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken. Dit beoogde programma is het centrale onderwerp van deze marktstudie.

Hoofdlijnen Leiden programma Stationsgebied

DATUM OPDRACHTGEVER gemeente Leiden CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Leiden akkoord met Rijnsburgerblok

/ Gemeente Leiden

De gemeenteraad van Leiden is akkoord gegaan met de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok in het Stationsgebied. Het project bestaat uit 130 appartementen in twee woontorens Lees meer

Stationsgebied Leiden

/ Gemeente Leiden

Het station van Leiden is een van de drukste stations van Nederland en een belangrijke entree tot de oude binnenstad. Het stationsgebied heeft echter niet Lees meer